Därför säger Herren Gud så: Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly.
Jesaja 28:16

Världen idag

Artiklar om: Linda Bergling

En ärkebiskop som tar strid mot gruva men tiger om nyandlighet

En av kyrkans viktigaste uppgifter är att skilja det centrala från det perifera. Det centrala har... lördag 26/2 00:10

Pastor: Fel att ge buddhism företräde inom sjukvården

Mindfulness. Det inte är ovanligt med negativa effekter av mindfulness och meditation. Det visar en ny studie... onsdag 16/9 15:57

”Varför skulle vi ställa in Mirakelkonferensen?”

Digital mötesplats. Mirakelkonferensen kommer att hållas hela veckan som vanligt med talare, förebedjare och sångare på... onsdag 8/7 15:30

”Fler kvinnor är kallade”

Att könskvotera in predi­kanter är inget kyrkan bör syssla med. Däremot att hjälpa fler kvinnor att... onsdag 20/7 10:00
E-tidning