Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Artiklar om: Kampen om den första trosartikeln (serie)

Lögn att jämlikhet innebär likhet mellan könen

Kampen om den första trosartikeln (del 5/5). Nya testamentets väg till harmoniska relationer mellan kvinnor och män handlar helt enkelt inte om... tisdag 1/3 00:00

Tre genusideologier och Bibelns syn på könen

Kampen om den första trosartikeln (del 4/5). I dag råder en tredje vågens feminism som talar om både könet och identiteten som något flytande... tisdag 22/2 00:00

Könsroller har biologiska och sociologiska orsaker

Kampen om den första trosartikeln (del 3/5). De senaste decenniernas forskning på barn visar på ett antal generella skillnader i lekmönster och... tisdag 15/2 00:00

Kvinnor och män kompletterar varandra

Kampen om den första trosartikeln (del 2/5). Bibeln är ganska återhållsam med att specificera vad som är unikt ”manligt” respektive ”kvinnligt”.... tisdag 8/2 00:00

Första trosartikeln lyfter fram att Gud skapade

Kampen om den första trosartikeln (del 1/5). Den kristna trosbekännelsen är indelad i tre huvuddelar. Den första fokuserar på Gud som Fader och... tisdag 1/2 00:00
E-tidning