Därför säger Herren Gud så: Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly.
Jesaja 28:16

Världen idag

Artiklar om: John Wimber och Vineyard i Sverige (serie)

Profetisk rörelse tuktade och befruktade Vineyard

John Wimber och Vineyard i Sverige (del 4/12). Guds helige Ande kom genom profeter med en förnyelsens vind till Vineyardrörelsen. Gud ville fostra... onsdag 15/7 00:00

John Wimber – Vineyardrörelsens grundare

John Wimber och Vineyard i Sverige (del 3/12). Vineyardrörelsen växte fram från John Wimbers vardagsrum till att bli en församlingsrörelse som... tisdag 14/7 00:00

Hans Sundberg – min bakgrund

John Wimber och Vineyard i Sverige (del 2/12). På Fjellstedtska skolan blev Hans andedöpt och började lära känna Andens liv. Han låter vuxendöpa... torsdag 9/7 12:00

Den helige Andes århundrade

John Wimber och Vineyard i Sverige (del 1/12). Andens utgjutande under 1900-talet innebar inte bara en förnyelsevåg, utan under tiden har den... tisdag 7/7 14:40

Förnyelsevind dokumenterad

John Wimber och Vineyard i Sverige (Introduktion). Under 1980- och 90-talen blåste en karismatisk förnyelsevind in i Sverige där bland annat... tisdag 7/7 14:37
E-tidning