Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Johannesevangeliet 20:21

Världen idag

Artiklar om: Haro

Haro manar politiker att rata förskoletvång

Barnomsorg. Rösta nej till förskola från fem års ålder ifall förslaget i fråga går till omröstning i kammaren.... tisdag 12/1 11:00

”Ta vara på tiden med barnen under krisperioden”

Föräldraskap. Plötsligt har väldigt många vuxna blivit hemmaföräldrar. Och även om orsaken till det är dyster och... måndag 13/4 11:00
E-tidning
Senaste magasinen
Följ Världen idag i sociala medier