Under sång och dans ska man säga: ”Alla mina källor har jag i dig.”
Psaltaren 87:7

Världen idag

Artiklar om: Charles Darwin

Nya rön krävde ett alternativt sätt att förklara evolutionen

Skapelsetro (del 4/8). De flesta sekulariserade nutidsmänniskor anser att evolutionen är någonting fullständigt... tisdag 27/9 00:00

Makroevolution saknar bevis

Evolutionsteorin i Bibelns och vetenskapens ljus (del 2/2). De senaste decenniernas forskning har visat på allvarliga brister i utvecklingsläran. För det... torsdag 20/1 00:00

Evolutionsteorin gör Gud ansvarig för lidande

Evolutionsteorin i Bibelns och vetenskapens ljus (del 1/2). Jag menar att det finns goda teologiska skäl för att hålla fast vid ett kreationistiskt synsätt.... tisdag 11/1 00:00

Makroevolution saknar bevis

Evolutionsteorin i Bibelns och vetenskapens ljus (del 2/2). De senaste decenniernas forskning har visat på allvarliga brister i utvecklingsläran. För det... tisdag 14/4 08:00

Evolutionsteorin gör Gud ansvarig för lidande och död

Evolutionsteorin i Bibelns och vetenskapens ljus (del 1/2) Jag menar att det finns goda teologiska skäl för att hålla fast vid ett kreationistiskt synsätt.... tisdag 17/3 07:00
E-tidning