Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Artiklar om: Björn Ulvaeus

Kristendomens bidrag är den Stora berättelsen

Ett av den postmoderna kulturens främsta kännetecken är dess brist på gemensamma berättelser. Den... tisdag 9/6 00:00
E-tidning
Senaste magasinen