Sjung till honom en ny sång, spela vackert med jubelrop, för Herrens ord är rätt och han är trofast i allt han gör.
Psaltaren 33:3–4

Världen idag

Om Världen idag

Världen idag är en rikstäckande och obunden nyhetstidning på kristen grund.


Tidningen startade som veckotidning i september 2001 och blev tredagarstidning i maj 2004. I september 2018 uttökades utgivningen till fyra nummer i veckan. 1 oktober 2021 blev Världen idag femdagarstidning.

Tidningen kommer ut tisdag till lördag. Fredagens och lördagens tidningar publiceras enbart som e-tidning och på varldenidag.se.

Redan första året publicerades avslöjande artiklar som nominerades till Stora journalistpriset och vann Guldspaden. Ett signum för Världen idag är en aktiv och orädd nyhetsjournalistik tillsammans med en tydlig opinionsbildning.

Tidningen har dessutom en ambition att bedriva bibeltrogen folkbildning om kristen tro och kristet tänkande. Genom människors vittnesbörd och berättelser från församlingar är tidningen också en röst för förnyelse och väckelse inom kristenheten.

Världen idag är en allkristen tidning och har läsare från en stor bredd av kyrkor, med tyngdpunkt bland frikyrkorna. Den största andelen läsare tillhör pingströrelsen.

Ledarskribenter på Världen idag är Jonas Adolfsson, Sven Almkvist, Olof Edsinger, Per Ewert, Stefan Gustavsson och Carin Stenström. Andra frekventa skribenter är bland annat Ulf Cahn, Berit Simonsson, Tomas Sandell, Roar Sörensen och Hans Weichbrodt.

Tidningen har 800 aktieägare och ordförande i styrelsen är Jan Blom. Annika Gunnarson är tf vd. Jonas Adolfsson är tf ansvarig ugivare och chefredaktör.

Kontaktuppgifter

Postadress: Box 6420, 751 36 Uppsala
Besöksadress: Kristallen/Axel Johanssons g 4-6
Telefon: 018-430 40 00
E-post: info@varldenidag.se

Personal

Administration och kundtjänst

Annika Gunnarsson
tf vd och administrativ chef
018-430 40 53
annika.gunnarsson@varldenidag.se

Monika Björk
kundtjänst, växel och reception
018-430 40 52
monika.bjork@varldenidag.se

Pauline Karlsson
kundtjänst, växel och reception
018-430 40 71
pauline.karlsson@varldenidag.se

Josef Johansson
ekonomi
018-430 40 54
mika.ekonomi@varldenidag.se

Marknad

Peter Klint
prenumerations­ansvarig
peter.klint@varldenidag.se

Johanna Köllerfors
marknads­koordinator
076-869 10 54
johanna.kollerfors@varldenidag.se

Johan Ahxner
administration
johan.ahxner@varldenidag.se

Elisabeth Sollerfors
annonsproducent
elisabeth.sollerfors@varldenidag.se

Redaktion

Jonas Adolfsson
tf chefredaktör och ansvarig utgivare
018-430 40 42
jonas.adolfsson@varldenidag.se

Camilla Lindmark Hörlin
redaktions­sekreterare
018-430 40 33
camilla.lindmark.horlin@varldenidag.se

Sara Andersson
nyhetsredaktör
018-430 40 10
sara.andersson@varldenidag.se

Samuel Teglund
journalist, bitr nyhetsredaktör
samuel.teglund@varldenidag.se

Cathrine Ringbäck
redaktör för Ung,
Familjeliv och Församlingsliv
018-430 40 14
cathrine.ringback@varldenidag.se

Anna Karlsson
redaktör för Jubilar anna.karlsson@varldenidag.se

Karin Nytomt
redaktör för Feature
018-430 40 13
karin.nytomt@varldenidag.se

Ingrid Byström
reporter
ingrid.bystrom@varldenidag.se

David Spånberger
vikarierande reporter
david.spanberger@varldenidag.se

Sven Almkvist
krönikör
sven.almkvist@varldenidag.se

Jenny Antonsson
Reporter och översättare
jenny.antonsson@varldenidag.se

Mikael Good
redigerare
018-430 40 36
mikael.good@varldenidag.se

Lisa Carlbäck
redigerare
018-430 40 14
lisa.carlback@varldenidag.se

Julia Nordh
redigerare
018-430 40 45
julia.nordh@varldenidag.se

Jonas Bergkvist
redigerare
018-430 40 93
jonas.bergkvist@varldenidag.se

Carin Johansson
korrektur
018-430 40 38

Emelie Björhag
journalist (föräldraledig)