Rättfärdighetens frukt ska vara frid, och rättfärdighetens verk vara ro och trygghet för evigt.
Jesaja 32:17

Världen idag

Om Världen idag

Världen idag är en rikstäckande och obunden nyhetstidning på kristen  grund. Den startade som veckotidning i september 2001 och blev  tredagarstidning i maj 2004. Tidningen kommer ut på måndagar, onsdagar och  fredagar. Och ständigt på webben.

Redan första året publicerades avslöjande artiklar som nominerades till  Stora journalistpriset och vann Guldspaden. Ett signum för Världen idag är  en aktiv och orädd nyhetsjournalistik tillsammans med en tydlig  opinionsbildning.

Tidningen har dessutom en ambition att bedriva bibeltrogen folkbildning om  kristen tro och kristet tänkande. Genom människors vittnesbörd och  berättelser från församlingar är tidningen också en röst för förnyelse och  väckelse inom kristenheten.

Ledarskribenter på Världen idag är Per Ewert, Ruth Nordström, Stefan  Swärd, Olof Edsinger, Stefan Gustavsson och tidningens chefredaktör Lukas Berggren. Andra  frekventa skribenter är bland annat Berit Simonsson, Dan Salomonsson, Daniel Alm, Hans Weichbrodt, Joakim Lundqvist, Lina Nielsen, Linda Bergling, Paul Widén, Tomas Sandell och Ulf Cahn.

Världen idag är en allkristen tidning och har läsare från en stor bredd av  kyrkor, med tyngdpunkt bland frikyrkorna. Den största andelen läsare  tillhör pingströrelsen. Tidningen har 900 aktieägare och ordförande i  styrelsen är Per-Olof Eurell. Lukas Berggren är vd, ansvarig utgivare och  chefredaktör.
 

Kontaktuppgifter

Postadress: Box 6420, 751 36 Uppsala
Besöksadress: Kristallen/Axel Johanssons g 4-6
Telefon: 018-430 40 00
E-post: info@varldenidag.se

Administration och kundtjänst

Henrik Lundell
ekonomi- och adm.chef
018-430 40 53
henrik.lundell@varldenidag.se

Monika Björk
kundtjänst, växel och reception
018-430 40 52
monika.bjork@varldenidag.se

Elizabeth Lundqvist
ekonomi (mammaledig)
018-430 40 54
elizabeth.lundqvist@varldenidag.se

Redaktion

Lukas Berggren
vd, ansvarig utgivare
och chefredaktör
lukas.berggren@varldenidag.se

Jonas Adolfsson
redaktionschef
018-430 40 42
jonas.adolfsson@varldenidag.se

Camilla Lindmark Hörlin
redaktionssekreterare
018-430 40 33
camilla.lindmark.horlin@varldenidag.se

Sven Almkvist
redaktör för Tro och liv
018-430 40 47
sven.almkvist@varldenidag.se

Karin Nytomt
redaktör för Feature
018-430 40 13
karin.nytomt@varldenidag.se

Samuel Teglund
journalist
samuel.teglund@varldenidag.se

Sara Andersson
journalist
018-430 40 10
sara.andersson@varldenidag.se

Anna Karlsson
journalist
anna.karlsson@varldenidag.se

Cathrine Ringbäck
redigerare (mammaledig)

Julia Nordh
redigerare
018-430 40 45
julia.nordh@varldenidag.se

Mikael Good
redigerare
018-430 40 36
mikael.good@varldenidag.se

Carin Johansson
korrektur
018-430 40 38
carin.johansson@varldenidag.se

Emelie Björhag
journalist (mammaledig)
emelie.bjorhag@varldenidag.se

Marknad

Lars Magnusson
marknadschef
018-430 40 70
lars.magnusson@varldenidag.se

Johanna Köllerfors
annons, säljare
076-869 10 54
johanna.kollerfors@varldenidag.se

Jenny Antonsson
prenumeration och administration
jenny.antonsson@varldenidag.se

Johan Ahxner
administration
johan.ahxner@varldenidag.se

Elisabeth Sollerfors
annonsproducent
elisabeth.sollerfors@varldenidag.se

E-tidning