Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss, att det inte är slut med hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon, stor är din trofasthet.
Klagovisorna 3:22-23

Världen idag

Om Världen idag

Världen idag är en rikstäckande och obunden nyhetstidning på kristen grund. Tidningen kommer ut tisdag till lördag som e-tidning. Tisdag och torsdag kommer den även ut som papperstidning.  


Tidningen startade som veckotidning i september 2001 och blev tredagarstidning i maj 2004. I september 2018 utökades utgivningen till fyra nummer i veckan. 1 oktober 2021 blev Världen idag femdagarstidning.

Redan första året publicerades avslöjande artiklar som nominerades till Stora journalistpriset och vann Guldspaden. Ett signum för Världen idag är en aktiv och orädd nyhetsjournalistik tillsammans med en tydlig opinionsbildning.

Tidningen har dessutom en ambition att bedriva bibeltrogen folkbildning om kristen tro och kristet tänkande. Genom människors vittnesbörd och berättelser från församlingar är tidningen också en röst för förnyelse och väckelse inom kristenheten.

Världen idag är en allkristen tidning och har läsare från en stor bredd av kyrkor, med tyngdpunkt bland frikyrkorna. Den största andelen läsare tillhör pingströrelsen.

Ledarskribenter på Världen idag är Jonas Adolfsson, Sven Almkvist, Olof Edsinger, Per Ewert och Stefan Gustavsson. Andra frekventa skribenter är bland annat Ulf Cahn, Berit Simonsson, Tomas Sandell, Roar Sörensen och Hans Weichbrodt.

Tidningen har 800 aktieägare och ordförande i styrelsen är Leo Mäkinen. Henrik Lundell är vd och Jonas Adolfsson är ansvarig utgivare och chefredaktör.

Kontaktuppgifter

Telefon (växel): 018-430 40 00
E-post: info@varldenidag.se
Postadress: Box 6015, 550 06 Jönköping

Redaktionen
Chefredaktör och ansvarig utgivare: Jonas Adolfsson
Redaktionssekreterare: Camilla Lindmark Hörlin
Nyhetsredaktörer: Sara AnderssonSamuel Teglund och Mattias Backlund
Telefon: 018-430 40 30
E-post: redaktionen@varldenidag.se

Kundtjänst
Anmälan av utebliven tidning och adressändring.
Telefon: 018-430 40 50 (måndag–fredag 10–12, 14–16)
E-post: kundtjanst@varldenidag.se

Annonsavdelningen
Telefon: 018-430 40 70
E-post: annons@varldenidag.se och predikoturer@varldenidag.se

Plusgiro: 205306-4
Bankgiro: 5293-0211
Swish: 123 396 94 17

Tryckeri: Pressgrannar i Linköping och Daily Print i Umeå

Personal

Administration

Kundtjänst

Pauline Karlsson
kundtjänst, växel
och reception
018-430 40 71
pauline.karlsson@varldenidag.se

Anna-Karin Ahxner
kundtjänst, växel
och reception
018-430 40 77
anna-karin.ahxner@varldenidag.se

Carina Ring
kundtjänst, växel
och reception
018-430 40 76
carina.ring@varldenidag.se

Marknad

Johanna Köllerfors
marknads­koordinator och säljare
018-430 40 72
johanna.kollerfors@varldenidag.se

Johan Ahxner
administration
018-430 40 73
johan.ahxner@varldenidag.se

Elisabeth Sollerfors
annonsproducent
elisabeth.sollerfors@varldenidag.se

Redaktion

Jonas Adolfsson
chefredaktör och ansvarig utgivare
018-430 40 42
jonas.adolfsson@varldenidag.se

Camilla Lindmark Hörlin
redaktions­sekreterare
018-430 40 33
camilla.lindmark.horlin@varldenidag.se

Sara Andersson
nyhetsredaktör
018-430 40 10
sara.andersson@varldenidag.se

Samuel Teglund
journalist, bitr nyhetsredaktör
018-430 40 48
samuel.teglund@varldenidag.se

Mattias Backlund
reporter, bitr nyhetsredaktör
018-430 40 58
mattias.backlund@varldenidag.se

Karin Nytomt
redaktör för Feature
018-430 40 13
karin.nytomt@varldenidag.se

Cathrine Ringbäck
redaktör för Ung kristen,
Familjeliv och Församlingsliv
018-430 40 14
cathrine.ringback@varldenidag.se

Anna Karlsson
redaktör för Jubilar, vik. redaktör Kultur och Tro och liv
018-430 40 56
anna.karlsson@varldenidag.se

Sven Almkvist
ledarskribent
018-430 40 46
sven.almkvist@varldenidag.se

Jenny Antonsson
reporter och översättare
018-430 40 19
jenny.antonsson@varldenidag.se

Ingrid Byström
reporter
018-430 40 51
ingrid.bystrom@varldenidag.se

David Spånberger
vikarierande reporter
018-430 40 57
david.spanberger@varldenidag.se

Mikael Good
redigerare
018-430 40 36
mikael.good@varldenidag.se

Anna Tengblad
redigerare
018-430 40 15
anna.tengblad@varldenidag.se

Jonas Bergkvist
redigerare
018-430 40 93
jonas.bergkvist@varldenidag.se

Julia Nordh
redigerare
018-430 40 45
julia.nordh@varldenidag.se

Carin Johansson
korrektur