Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens undervisning.
Psaltaren 119:1

Världen idag

Om Världen idag

Världen idag är en rikstäckande och obunden nyhetstidning på kristen grund.


Tidningen startade som veckotidning i september 2001 och blev tredagarstidning i maj 2004. I september 2018 utökades utgivningen till fyra nummer i veckan. 1 oktober 2021 blev Världen idag femdagarstidning.

Tidningen kommer ut tisdag till lördag som e-tidning. Tisdag och torsdag kommer den även ut som papperstidning.

Redan första året publicerades avslöjande artiklar som nominerades till Stora journalistpriset och vann Guldspaden. Ett signum för Världen idag är en aktiv och orädd nyhetsjournalistik tillsammans med en tydlig opinionsbildning.

Tidningen har dessutom en ambition att bedriva bibeltrogen folkbildning om kristen tro och kristet tänkande. Genom människors vittnesbörd och berättelser från församlingar är tidningen också en röst för förnyelse och väckelse inom kristenheten.

Världen idag är en allkristen tidning och har läsare från en stor bredd av kyrkor, med tyngdpunkt bland frikyrkorna. Den största andelen läsare tillhör pingströrelsen.

Ledarskribenter på Världen idag är Jonas Adolfsson, Sven Almkvist, Olof Edsinger, Per Ewert, Stefan Gustavsson och Carin Stenström. Andra frekventa skribenter är bland annat Ulf Cahn, Berit Simonsson, Tomas Sandell, Roar Sörensen och Hans Weichbrodt.

Tidningen har 800 aktieägare och ordförande i styrelsen är Jan Blom. Henrik Lundell är vd och Jonas Adolfsson är ansvarig ugivare och chefredaktör.

Kontaktuppgifter

Postadress: Box 6420, 751 36 Uppsala
Besöksadress: Kristallen/Axel Johanssons g 4-6
Telefon: 018-430 40 00
E-post: info@varldenidag.se

Personal

Administration och kundtjänst

Henrik Lundell
vd
henrik.lundell@varldenidag.se

Lars Magnusson
vice vd, redaktör för Kultur och Tro och liv
018-430 40 75
lars.magnusson@varldenidag.se

Monika Björk
kundtjänst, växel
och reception
018-430 40 52
monika.bjork@varldenidag.se

Pauline Karlsson
kundtjänst, växel
och reception
018-430 40 71
pauline.karlsson@varldenidag.se

Marknad

Peter Klint
prenumerations­ansvarig
peter.klint@varldenidag.se

Johanna Köllerfors
marknads­koordinator
076-869 10 54
johanna.kollerfors@varldenidag.se

Johan Ahxner
administration
johan.ahxner@varldenidag.se

Rolf Augustsson
säljare
rolf.augustsson@varldenidag.se

Elisabeth Sollerfors
annonsproducent
elisabeth.sollerfors@varldenidag.se

Redaktion

Jonas Adolfsson
chefredaktör och ansvarig utgivare
018-430 40 42
jonas.adolfsson@varldenidag.se

Camilla Lindmark Hörlin
redaktions­sekreterare
018-430 40 33
camilla.lindmark.horlin@varldenidag.se

Sara Andersson
nyhetsredaktör
018-430 40 10
sara.andersson@varldenidag.se

Samuel Teglund
journalist, bitr nyhetsredaktör
samuel.teglund@varldenidag.se

Karin Nytomt
redaktör för Feature
018-430 40 13
karin.nytomt@varldenidag.se

Cathrine Ringbäck
redaktör för Ung,
Familjeliv och Församlingsliv
018-430 40 14
cathrine.ringback@varldenidag.se

Anna Karlsson
redaktör för Jubilar anna.karlsson@varldenidag.se

Sven Almkvist
ledarskribent
sven.almkvist@varldenidag.se

Jenny Antonsson
reporter och översättare
jenny.antonsson@varldenidag.se

Ingrid Byström
reporter
ingrid.bystrom@varldenidag.se

Ola Karlman
reporter
ola.karlman@varldenidag.se

Carolina Carpvik
reporter
carolina.carpvik@varldenidag.se

Mattias Backlund
reporter
mattias.backlund@varldenidag.se

David Spånberger
vikarierande reporter
david.spanberger@varldenidag.se

Mikael Good
redigerare
018-430 40 36
mikael.good@varldenidag.se

Anna Tengblad
redigerare
018-430 40 14
anna.tengblad@varldenidag.se

Jonas Bergkvist
redigerare
018-430 40 93
jonas.bergkvist@varldenidag.se

Julia Nordh
redigerare
018-430 40 45
julia.nordh@varldenidag.se

Carin Johansson
korrektur
018-430 40 38