Koranbränningslagen

Yttrande­frihets­expert: Danska politiker har kapitulerat

FUncke
Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke varnar Sveriges makthavare för att gå i samma riktning som Danmark.

Med 94 röster för och 77 röster emot har den omdiskuterade ”koranlagen” röstats igenom i det danska folketinget.

– Det är sorgligt att danskarna nu kapitulerar och det finns risk att vi kan få något liknande i Sverige, säger ytttrandefrihetsexperten Nils Funcke.

Publicerad Uppdaterad

Nils Funcke är författare och journalist och har skrivit flera böcker om tryck- och yttrandefriheten. 

– Det danska beslutet är sorgligt och jag är rädd för att det kan bli ett argument för att vi kan få en liknande lagstiftning här i Sverige. Det man nu tagit beslut om i Danmark handlar i praktiken om en trosfridslag som avskaffades i Sverige redan 1970, säger han.

Enligt den dåvarande svenska trosfridslagen kunde den som skymfade något som Svenska kyrkan eller ett annat trossamfund ansåg heligt, dömas till böter eller fängelse. 

– Tanken med avskaffandet var att religiösa skrifter, tankar och ritualer skulle kunna diskuteras och ifrågasättas.

Nils Funcke tror nu att en sådan offentlig diskussion kommer att bli inskränkt i Danmark. 

– Det blir ju i praktiken förbjudet att diskutera profeten Muhammeds levnad eftersom det också är upptecknat i heliga skrifter.

Nils Funcke anser att de danska politiker som röstat igenom den nya lagen har kapitulerat. 

– Som jag ser det är det en eftergift åt de militanta, högljudda islamistiska ledare runt om i världen som krävt ett förbud mot koranbränningar.

Det blir ju i praktiken förbjudet att diskutera profeten Muhammeds levnad.

Nils Funcke

Just nu pågår en utredning som ser över om den svenska ordningslagen ska ändra så att bränna religiösa skrifter ska bli förbjudet om det hotar svensk säkerhet. 

– Varken i Sverige eller Danmark handlar det ju inte om vill skydda muslimers rätt att inte bli kränkta. Motivet som båda ländernas regeringar framför är ju att man vill öka respektive lands säkerhet.

Powered by Labrador CMS