Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

”Yrkesföreningarna har misslyckats i sitt uppdrag”

Det behövs bredare, inte utsuddade, säkerhetsmarginaler mellan den övre gränsen för abort och den tidpunkt då det går att rädda ett för tidigt fött barn till livet. Det menar KD-politikern Börn-Owe Björk (KD), som nyligen skrev en debattartikel i Världen idag om sena aborter.

Nyheter · Publicerad 11:22, 20 aug 2018

Vid seminariet i Almedalen framgick att barnmorskor och gynekologer inte anser att livräddande insatser ska sättas in för något aborterat foster som uppvisar livstecken, oavsett om det stöts ut efter gränsen för sen abort, som är 21 veckor och sex dagar.

– Jag tycker inte man beaktat de etiska aspekterna av att det efter vecka 22 enligt lagens mening handlar om ett barn med rätt till vård, säger Björn-Owe Björk, kommunalråd i Knivsta och regionrådskandidat för Uppsala i landstingsvalet.

– Vi behöver följa abortlagens ursprungliga intention och säkerställa tidsmarginalen mellan abort och när ett barn kan räddas av vården. Och där ser jag som enda möjlighet att ändra praxis för sen abort så att gränsen förskjuts nedåt.

Björn-Owe Björk tycker inte att yrkesföreningarna har fullgjort det uppdrag de fick av Socialstyrelsen i höstas, då de ombads föreslå hur den etiskt känsliga frågan om sena aborter kunde hanteras praktiskt.

– Yrkesföreningarna har misslyckats i sitt uppdrag, säger han.

– Här har lagstiftaren en roll, och måste beakta Europakonventionens andra artikel, där rätten till liv är ovillkorlig.

Heligt Dackeuppror mot stängda kyrkor kan vara på väg

Ledare ”Jag tror att jag ska anmäla den där församlingen.” De orden fälldes helt nyligen av en ung kristen... torsdag 15/4 00:10

När allt blir mörkt finns det ändå någon där som leder framåt.

Inför söndag Ps 23 Psalmen om den gode herden är en av världens mest kända bibeltexter, och förmodligen har du... torsdag 15/4 00:00

Israelisk student hjälpte Nasa – fann två asteroider

Astronomi. En arabisk-israelisk student har fått två asteroider uppkallade efter sitt namns initialer plus... fredag 16/4 14:50

Israelernas styrka: argumentation

Israelkrönika Interna israeliska debatter, där de politiska ståndpunkterna ofta går i diametralt motsatta...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier