Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen.
Lukasevangeliet 21:36

Världen idag

Foto från kyrkomötets andra session 21-23 november 2016. Foto: Magnus Aronson / Ikon

Yrkande om samkönade vigslar antogs

Kyrkomötets ledamöter röstade på onsdagsförmiddagen med knapp majoritet för att låta utreda hur man ska undvika diskriminering av samkönade par som vill låta sig vigas i Svenska kyrkan. Ett särskilt yrkande om detta antogs med röstsiffrorna 119 mot 114, medan sex delegater avstod från att rösta.

Nyheter · Publicerad 10:42, 23 nov 2016

Det var under sittande kyrkomöte som Jesper Eneroth, gruppledare för socialdemokraterna i Svenska kyrkan, på tisdagen drog tillbaka sin grupps stöd för den motion som utskott och en enig läronämnd beslutat sig för att avvisa: ett krav på att alla blivande präster i Svenska kyrkan förklarar sig beredda att viga samkönade par.

Motionen vållade en lång debatt under tisdagens kyrkomöte, där många delegater såg den som ett brott mot beslutet från 2009 om att öppna för samkönade vigslar, samtidigt som enskilda präster gavs rätt att avstå från dessa.

– Jag hoppas att vi i den här frågan ska mötas i den goda viljan och med målet att ingen ska utsättas för diskriminering, sa Jesper Eneroth, innan han la fram det särskilda yrkande som alltså antogs av kyrkomötet i dag:

"Att kyrkomötet med anledning av motionen uppdrar åt kyrkostyrelsen att utreda frågan om vilka åtgärder som behöver vidtas, i så väl kyrkorättslig mening som ur andra relevanta perspektiv, för att säkerställa att ingen utsätts för diskriminering i samband med den kyrkliga handlingen vigsel, och återkomma till kyrkomötet med förslag.”

Dessförinnan hade kyrkomötet ställt sig bakom Tillsyns- och uppdragsutskottets yrkande på att avslå den ursprungliga motionen.

Har högersidan vunnit?

Israelkommentar Ett intressant, men tvetydigt, fenomen har utspelat sig inom israelisk politik de senaste åren. Detta kan bäst illustreras med hjälp av uttalanden...

Hur ska man se på månggifte?

Mot väggen Månggifte. Många personer i Gamla testamentet hade flera fruar, hur ska man se på det? Var det vanligt även på Nya testamentets tid? Och vad händer när en...

Ondskan i Sverige har sitt ursprung i synden

Ledare Vi förfasas över den senaste veckans rapportering om ”förnedringsrån”. Ondskan har nått nivåer vi tidigare knappast skådat i vårt moderna Sverige....

”Gud leder våra steg när vi söker honom”

Missionsglimten Jag har nu kommit tillbaka till huvudstaden efter att ha varit i en annan del av landet. Det var en fantastisk resa där Gud beskyddade oss och ledde...

Att föra dialog med israeler är en livsfara för palestinier

Israelkommentar När USA:s president Donald Trump presenterade sin fredsplan för en lösning på konflikten mellan Israel och palestinierna den 28 januari, dröjde det...

Hur ska man se på månggifte?

Mot väggen Månggifte. Många personer i Gamla testamentet hade flera fruar, hur ska man se på det? Var det vanligt även på Nya testamentets tid? Och vad händer när en...

”Gud leder våra steg när vi söker honom”

Missionsglimten Jag har nu kommit tillbaka till huvudstaden efter att ha varit i en annan del av landet. Det var en fantastisk resa där Gud beskyddade oss och ledde...

Korset är stötestenen än i dag

Serie För apostlarna var skapelseordningen, Skrifterna, Jesus och hans undervisning den samlade kunskapen om Gud som skulle bevaras och överföras till Jesu...