Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Foto från kyrkomötets andra session 21-23 november 2016. Foto: Magnus Aronson / Ikon

Yrkande om samkönade vigslar antogs

Kyrkomötets ledamöter röstade på onsdagsförmiddagen med knapp majoritet för att låta utreda hur man ska undvika diskriminering av samkönade par som vill låta sig vigas i Svenska kyrkan. Ett särskilt yrkande om detta antogs med röstsiffrorna 119 mot 114, medan sex delegater avstod från att rösta.

Nyheter · Publicerad 10:42, 23 nov 2016

Det var under sittande kyrkomöte som Jesper Eneroth, gruppledare för socialdemokraterna i Svenska kyrkan, på tisdagen drog tillbaka sin grupps stöd för den motion som utskott och en enig läronämnd beslutat sig för att avvisa: ett krav på att alla blivande präster i Svenska kyrkan förklarar sig beredda att viga samkönade par.

Motionen vållade en lång debatt under tisdagens kyrkomöte, där många delegater såg den som ett brott mot beslutet från 2009 om att öppna för samkönade vigslar, samtidigt som enskilda präster gavs rätt att avstå från dessa.

– Jag hoppas att vi i den här frågan ska mötas i den goda viljan och med målet att ingen ska utsättas för diskriminering, sa Jesper Eneroth, innan han la fram det särskilda yrkande som alltså antogs av kyrkomötet i dag:

"Att kyrkomötet med anledning av motionen uppdrar åt kyrkostyrelsen att utreda frågan om vilka åtgärder som behöver vidtas, i så väl kyrkorättslig mening som ur andra relevanta perspektiv, för att säkerställa att ingen utsätts för diskriminering i samband med den kyrkliga handlingen vigsel, och återkomma till kyrkomötet med förslag.”

Dessförinnan hade kyrkomötet ställt sig bakom Tillsyns- och uppdragsutskottets yrkande på att avslå den ursprungliga motionen.

Trump väntas prioritera religionsfrihet framför klimatmöte

FN. Om klimatmålen i Parisavtalet ska nås måste mer göras – och fortare. Nu samlar FN:s generalsekreterare till ett peppande toppmöte där nio så kallade...

Likt Daniel bör vi vägra kompromissa

Ledare En högintressant och högaktuell bok i Bibeln är Daniel. Profeten Daniel var verksam under perioden 605–539 f Kr. Han är ett stort föredöme för oss...