Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Foto: Luis Hidalgo

WHO: 56 miljoner aborter årligen i världen

Trots att andelen aborter per 1 000 kvinnor minskar i den utvecklade världen ökar antalet aborter globalt till följd av befolkningstillväxt. Och i utvecklingsländerna ses ingen minskning av aborterna, enligt en studie som bland annat världshälsoorganisationen WHO står bakom.

Nyheter · Publicerad 09:38, 15 jun 2016

I studien har man tittat på utvecklingen och trenderna mellan 1990 och 2014 på både regional och global nivå. Den visar att ungefär 35 aborter per 1 000 kvinnor utfördes i världen mellan 2010 och 2014. Att jämföra med mellan 1990 och 1994 då motsvarande siffra var 40 aborter per 1 000 kvinnor.

Detta till trots: Antalet aborter ökade från 50,4 miljoner årligen mellan 1990 och 1994 till 56,3 miljoner mellan 2010 och 2014. Förklaringen till statistiken är den generella befolkningsökningen.

Ett positivt tecken är att i den utvecklade världen har antalet aborter sett per 1 000 kvinnor minskat kontinuerligt sedan 1990. Dock syns inte samma trend bland utvecklingsländer där siffrorna ligger relativt stilla.

Slutsatsen som WHO drar är att det behövs mer preventivmedel.

“De fortsatt höga abortnivåerna, särskilt i utvecklingsregioner, understryker behovet av att förbättra och utvidga tillgången till effektiva preventivmedel”.

”Att investera i moderna preventivmedel skulle vara mycket mindre kostsamt för kvinnor och samhället än kostnaderna för att hantera resultaten av oönskade graviditeter”, menar WHO.

Nåd tema när soulartist och tv-pastor gör show

Föreställning. Till helgen kommer föreställningen Avslöjad att spelas på Nyhemsveckan och sedan på Torpkonferensen. Det är Samuel Ljungblahd och Egil Svartdahl som...

Lars Adaktusson lämnar KD:s partiledning

Politik. Lars Adaktusson lämnar Kristdemokraternas partistyrelse och rollen som andre vice partiledare, säger han till Expressen. – Jag hade förväntat mig att...

Vad är Palestina och vilka är palestinierna?

Israelkommentar Ofta talas det om ”palestinierna” som om de vore ursprungsbefolkningen i det som är dagens Israel. Men detta, som så mycket annat när det gäller...

Palestinskt bistånd kan öka med 500 miljoner

Politik. Trots att flera andra länder fryst eller minskat biståndet till palestinska myndigheten på grund av misstankar om korruption och att medel används...

90-plussare tränar för livet

I takt med en åldrande befolkning ökar intresset för motion allt högre upp i åldrarna. På Body Joy i Värmdö träffas varje vecka ett gäng...