Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.
Hebreerbrevet 10:36

Världen idag

Webb-tv: Ska mindfulness användas i global FN-plan?

Att utrota fattigdom, hunger och ojämlikhet genom en global FN-plan är fel väg att gå. Det vidhåller Sven Almkvist i det senaste avsnittet av Veckans nyheter apropå Agenda 2030.

– För att uppnå de här målen behöver man ta till någon form av tvångsåtgärder, säger han.

Övriga ämnen som diskuteras är prideinslag i skolor, USA:s gränsproblem och huruvida Gud kan ändra sig.

Nyheter · Publicerad 12:00, 11 jun 2021

I torsdagens tidning berättade Världen idag att mindfulness ska användas i FN:s stora plan för en bättre värld – Agenda 2030. De långtgående målen om allt från fattigdomsutrotning till bekämpning av klimatförändringar är för svåra att nå om en utveckling inte sker på människors insida, resonerar initiativtagarna till den konferens där konceptet lanserades.

I det 18:e avsnittet av Veckans nyheter uttrycker Sven Almkvist förståelse för att det känns svårt att nå målen, han tycker dock inte att mindfulness är rätt väg att gå för att uppnå dem.

– Det är på något sätt i riktning mot ett världsreligionstänk, säger han.

Sven Almkvist uttrycker skepsis mot att över huvud taget ha en plan som Agenda 2030, och menar att en sådan plan endast kan upprätthållas med överstatlighet.

– Målen helgar inte medlen, säger han.

Ett annat ämne som diskuteras i Veckans nyheter är att Justitieombudsmannen riktar kritik mot en skola som hade ett inslag där elever fick rita prideflaggor som de sedan viftade med. Sven Almkvist tycker att JO gjort en bra bedömning – då de slagit fast att prideflaggan inte är neutral och att inslaget kunde anses vara obligatoriskt – och hoppas att beslutet ska bli prejudicerande.

– I skolans värld och kommunhusens värld ska alla medborgare omfamnas , säger han och påpekar att alla inte ställer sig bakom prideideologin.

Det tredje ämnet som diskuteras i Veckans nyheter är kaoset vid USA:s södra gräns och vicepresidenten Kamala Harris uppmaning till latinamerikaner om att inte komma till landet. Sven Almkvist får frågan ifall Donald Trump hade rätt då han förespråkade en mur längsmed gränsen.

– En mur som skyddar något som är skadligt kan vara en bra mur, säger Almkvist.

Det sista ämnet som tas upp är en teologisk fråga, närmare bestämt ifall Gud kan ändra sig. I diskussionen verkar det som om programledaren Sara Andersson och kommentatorn Sven Almkvist har lite olika åsikter.

– Ändra sig kan man bara göra för att man hade bristande kunskap när man fattade det första beslutet eller för att man gjorde moraliskt fel, säger Almkvist och får flera motfrågor av programledaren. 

Veckans nyheter är ett program där några av Världen idags aktuella nyheter presenteras och kommenteras. Det senaste avsnittet kan ses här ovan – och samtliga avsnitt kan ses på Världen idag play. Programmet finns även som podcast.

Har S nog med idékraft för en förnyad samhällsanalys?

Ledare Ett land behöver inte bara en bra regering, det behöver också en bra opposition. Av flera skäl.... torsdag 30/3 00:10

Piensohos bibelstudier väcker sorg hos medlemmar i Filadelfia

Stockholm. Bibelstudierna ”Brännande frågor”, där Niklas Piensoho ifrågasatt den klassiska kristna synen på... torsdag 30/3 10:12

Av honom, genom honom och till honom är allting

Inför söndag Många av oss har fått frågan: ”Om Jesus hade kommit i dag, utifrån hur allt är i dag, skulle han... torsdag 30/3 00:00