Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Ville inte utföra aborter – tjänst drogs tillbaka

Efter barnmorskeutbildningen hade Ellinor Grimmark blivit lovad arbete på Höglandssjukhuset. Men när hon berättade att hon inte ville medverka vid aborter var hon inte längre välkommen. Nu har hon gjort en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Nyheter · Publicerad 15:00, 24 jan 2014

– Jag hade inte väntat mig att det skulle bli ett sådant här pådrag, säger Ellinor Grimmark till Världen idag efter att det senaste dygnet ha väckt uppmärksamhet i press, radio och TV.
Med hjälp av landstinget i Jönköping vidareutbildade hon sig från sjuksköterska till barnmorska. Hon fick praktik på Höglandssjukhusets förlossningsavdelning och mot slutet av utbildningen blev hon också erbjuden ett semestervikariat.
– När du blir färdig så fixar vi så att du får vikariat tills det blir en fast tjänst sa de, berättar Ellinor Grimmark.
Men allt vände plötsligt när hon berättade om sin inställning till abort.
– Då var jag inte välkommen vare sig nu eller senare. Först blev jag lite chockad över beskedet, jag trodde inte att de skulle reagera så kraftigt.
Hon fick också studielönen indragen när hennes abortsyn blev känd.

Under barnmorskeutbildningen tas abort upp i teoretiska moment men Ellinor Grimmark hade en klar hållning hela vägen, utifrån sin kristna tro.
– Jag har tänkt att just det här vill jag inte jobba med, det finns jättemånga områden som barnmorska och jag tycker inte det borde vara någon stor sak.
– Det är klart att jag har förstått att det kan innebära problem men jag har trott att man skulle vara villig att lösa detta på arbetsplatsen.
Efter att ha varit i kontakt med en advokat valde Ellinor Grimmark att anmäla till Diskrimineringsombudsmannen.
– Jag trodde att det fanns ett öppnare klimat ute på kliniken. När jag har förstått Sveriges inställning till samvetsfrihet så undrar jag om man inte ska få jobba som barnmorska för att man har den här övertygelsen? Det tycker jag är galet faktiskt.
Nu har Ellinor Grimmark fått ett vikariat i Värnamo där arbetsgivaren varit beredd att låta henne prova på att arbeta.
– Där fanns en helt annan öppenhet att våga sätta sig ner och prata om det här.

Förhoppningen med DO-anmälan är att på allvar få igång en diskussion om samvetsfrihet i Sverige.
- För min egen del har det här varit jättejobbigt, nu hoppas jag att det ska kunna leda till en öppnare diskussion och att det ska vara till hjälp för andra. Jag tror att det finns jättemånga som tvekar att läsa till barnmorska för de har de här åsikterna. Och att många som jobbar som barnmorska tycker att det här är väldigt jobbigt, säger Ellinor Grimmark.

Världen idag har sökt den ansvarige på Höglandssjukhuset men utan lycka, i andra medier har sjukhuset dock meddelat att de vill avvakta med kommentarer innan DO gjort sin bedömning. Men i ett mail till Ellinor Grimmark som Världen idag tagit del av skriver Marie-Ann Österberg, vårdenhetschef på familjevårdsenheten, att de är en alldeles för liten klinik för att skapa undantag för vilka arbetsuppgifter som någon kan eller vill utföra.
”Alla barnmorskor måste vara beredda på att möta kvinnor i olika abortsituationer. De kan dyka upp på mottagningen. vårdenheten och på förlossningen. Att ha en barnmorska som endast jobbar på BB är inte möjligt ut ett bemanningsperspektiv. Hoppas att du hittar en lösning som passar dej på en annan klinik”, skriver hon i mailet.

När Världen idag nyligen ställde frågor om samvetsfrihet till Barnmorskeförbundets ordförande Ingela Wiklund meddelade hon att man inte vill se ett införande av en samvetsklausul i vården. Men hon anser att det i praktiken är möjligt att vara verksam som barnmorska även om man har samvetsbetänkligheter inför abort.
– Jag har en pragmatisk hållning och menar att om man kan klara utbildningen, där det mesta kring abort är på det teoretiska planet, så kan det gå att hitta en lösning där arbetet fungerar för en person med den här hållningen utan att vårdsökande påverkas negativt.

Även socialminister Göran Hägglund (KD) har tidigare sagt till Världen idag att en lag om samvetsfrihet inte behövs.
"Vår bedömning är att situationer som dessa bäst löses genom att huvudmannen och den anställde redan vid anställningstillfället är överens om hur arbetet ska lösas, utan att den anställde som hyser samvetsbetänkligheter kring vissa svåra etiska frågor ska tvingas att delta i viss verksamhet. Dessutom löses de flesta konkreta situationer om det finns en respektfull attityd mellan dem som är verksamma inom vården", menar han.

Sverige är anmält av flera organisationer till Europarådet bland annat för brist på samvetsfrihet.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se

 

Uppdaterad 24 januari kl 15:53 

Heligt Dackeuppror mot stängda kyrkor kan vara på väg

Ledare ”Jag tror att jag ska anmäla den där församlingen.” De orden fälldes helt nyligen av en ung kristen... torsdag 15/4 00:10

När allt blir mörkt finns det ändå någon där som leder framåt.

Inför söndag Ps 23 Psalmen om den gode herden är en av världens mest kända bibeltexter, och förmodligen har du... torsdag 15/4 00:00

Israelisk student hjälpte Nasa – fann två asteroider

Astronomi. En arabisk-israelisk student har fått två asteroider uppkallade efter sitt namns initialer plus... fredag 16/4 14:50

Israelernas styrka: argumentation

Israelkrönika Interna israeliska debatter, där de politiska ståndpunkterna ofta går i diametralt motsatta...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier