Alla som drivs av Guds Ande är Guds barn.
Romarbrevet 8:14

Världen idag

"Vill undvika synpunkter på teologin"

En politiker och en tjänsteman i Växjö har kallat stadens katolske kyrkoherde till möte om kyrkans syn på homosexualitet. Kyrkoherden själv är tveksam.

Nyheter · Publicerad 00:00, 13 apr 2015

- Jag har tänkt att det kanske inte är nödvändigt att gå in i dialog med dem eftersom jag misstänker att de främst är ute efter att komma med förmaningar hur vi ska tänka. Det är i så fall ett oroväckande och underligt agerande från deras sida, säger kyrkoherden Ingvar Fogelqvist till Världen idag.

Homosexualitet kan handla om "psykologisk oordning", ska det ha stått i ett material från Katolska kyrkan i Växjö kopplat till församlingens konfirmationsverksamhet, rapporterade Smålandsposten förra veckan.

I en intervju i anslutning till detta menade kyrkoherden, enligt SVT, att viss homosexualitet inte kan botas. Fogelqvist gick snart ut och bad om ursäkt för sina formuleringar. Han framhöll också att citat tagits ur sitt sammanhang och att han inte menat att benämna homosexualitet som en sjukdom utan som något som kan vara permanent.

"Det var inte min avsikt att på något sätt uttrycka mig kränkande mot homosexuella."

Även katolske biskopen Anders Arborelius har betonat att homosexuella absolut inte får diskrimineras och att det är "fel att utesluta dem ur gemenskapen på grund av deras homosexuella läggning". Samtidigt framhåller Arborelius kyrkans syn på äktenskap och sexualitet. Man kan inte godta "samkönade äktenskap eller sexuella relationer utan försöker hjälpa de homosexuella att leva i sexuell avhållsamhet", skriver han.

Men efterspelet till det inträffade har handlat om något annat. För när uttalandet från kyrkan blev känt riktade lokalpolitikern Oliver Rosengren (M), ordförande i socialnämnden, och Växjö kommuns mångfaldssamordnare Suzana Mocevic hård kritik mot kyrkan. Man kallade också kyrkoherden till ett möte.

- Jag har fått erbjudande att komma till ett möte med dem men har inte svarat, säger Ingvar Fogelqvist.

I en ledare i Smålandsposten efter händelserna kunde man läsa: "Hur ska inbjudan tolkas? På vems mandat kallar en socialnämndsordförande och en kommunal tjänsteman en religiös ledare till samtal för att kritisera teologisk undervisning?" Ledarskribenten Marcus Svensson menar också att om inbjudan tolkas som myndighetsutövning så kan den bli föremål för granskning av Justitieombudsmannen.

Oliver Rosengren tillbakavisar kritiken om myndighetsutövning.
- Det är viktigt att man som förtroendevald har dialog och för samtal med olika samhällsaktörer, det gör jag varje dag. I det här fallet vill jag lyfta synen på öppenhet och mångfald, jag är nyfiken på hur han tänker.

- Jag vill undvika att ha synpunkter på teologin, jag vill ha samtal om vad man ger uttryck för, säger han och menar att det är naturligt att reagera när det kommer uppgifter om att en grupp framställs som att man lider av psykisk oordning.

Inte heller Suzana Mocevic, som även är vice ordförande i föreningen Pride Växjö, vill diskutera teologi med kyrkan, säger hon till Världen idag. Däremot tycker hon att den syn kyrkan förmedlar till unga bör kompletteras med information om sexlagstiftningen som ger homosexuella rätt att gifta sig.

Varken provokation eller rasismstämpling hjälper i religonsdebatt

Ledare Samtal om religion havererar ofta i den offentliga debatten. Som efter Uppdrag gransknings program... tisdag 17/5 00:10

Sömnbrist kan påverka hur man uppfattar andra

Ett argt ansiktsuttryck kan tolkas som mindre trovärdigt, och ett neutralt kan uppfattas som mindre... tisdag 17/5 04:30

Stakset möter unga i Clara kyrka

Ungdomsmöte. UMU bjuder in till ekumeniskt ungdomsmöte i S:ta Clara kyrka i Stockholm onsdagen den 18 maj.... måndag 16/5 20:00

Religionsfriheten får aldrig dribblas bort

Gästkrönika Religionsfriheten har kommit på tapeten efter påskhelgens kravaller på grund av koranbränning. Det... tisdag 17/5 00:00

Må antikristliga ”statyer” falla i vårt land

Bönekrönika Varje år vid denna tid blir jag lika förundrad över vad som sker i naturen. Att det på några dagar... tisdag 17/5 00:00

Stegrande rysk ilska över svensk-finskt Natobesked

Nato. Sveriges och Finlands planer på att gå med i Nato är ett ”allvarligt misstag”, säger Rysslands vice... måndag 16/5 15:50

Man ska inte tillåta sig behandlas som en slagpåse

Israelkommentar Israel har känsliga säkerhetsintressen i Syrien, där relationer med Ryssland måste hanteras på ett...
Följ Världen idag i sociala medier