Nyheter

Vill ha kristet alternativ till mindfulness på skoltid

Kristen bön bör finnas som ett alternativ för elever när yoga och mindfulness allt oftare införs som obligatoriska moment i svenska skolor, menar pastor Linda Bergling. Personerna på bilden har inget samband med artikeln. Foto: istockphoto
Kristen bön bör finnas som ett alternativ för elever när yoga och mindfulness allt oftare införs som obligatoriska moment i svenska skolor, menar pastor Linda Bergling. Personerna på bilden har inget samband med artikeln. Foto: istockphoto
Linda Bergling Foto: Arken
Linda Bergling Foto: Arken
Världen idag 29 december 2017
Världen idag 29 december 2017

Inre bönen för barn är ett kristet alternativ till mindfulness och yoga. Modellen praktiseras på församlingen Arkens skola och förskola i Kungsängen, utanför schemalagd tid. Men pastor Linda Bergling vill använda modellen på lektionstid, på samma sätt som mindfulness nu införs i allt fler kommuner. – Vi måste få en process med Skolinspektionen kring detta, säger hon till Världen idag.

Publicerad Uppdaterad

Inre bönen för barn

Modellen beskrivs på en cd-skiva med lärarhandledning.

1. Barnen får överlämna sin kropp till Gud och be i sitt inre.

2. Barnen får lyssna till bibelord om Guds kärlek, trygghet och inre vila.

3. Stillhet och vila under en kort stund av tystnad.

Mindfulness introduceras nu i många skolor för att förebygga stress och uppnå ökad studiero, något som Världen idag har skrivit om i en rad artiklar. Pastor Linda Bergling har utarbetat ett kristet alternativ till österländska tekniker – den inre bönen.

– Under åren har vi gjort studier av inre bönen på vuxna, med mycket bra resultat. Många upplevde att ångest, sömnsvårigheter och stress minskade, förklarar Linda Bergling.

2017 uppmärksammade Värl­den idag att församlingen Arken lämnade en ansökan till Skolinspektionen om att få använda ”Inre bönen för barn” i undervisningen, som alternativ till mindfulness och yoga. De ville att myndigheten skulle jämföra den inre bönen med yoga och mindfulness när det gäller förenligheten med läroplanen, skollagen och praxis från Europadomstolen.

Församlingen fick beskedet att Skolinspektionen inte ville göra denna jämförelse, och de började då praktisera den inre bönen utanför schemalagd tid bland barnen på skolan och förskolan.

– Vi märker att barnen blir lugnare av detta.

Sedan 2018 har Arken använt sig av modellen för barn inom ramen för utbildning, frivillighet och föräldrars godkännande. Den har inte implementerats i undervisningen, men man följer nu utvecklingen av planerna på att lägga mindfulness på schemalagd tid. Detta har redan gjorts i vissa kommuner.

– Om mindfulness blir obligatoriskt för eleverna på kommunala skolor, så behöver vi pröva möjligheten att få använda inre bönen obligatoriskt på vår skola. Vi måste få i gång ett samtal och en process med Skolinspektionen, säger Linda Bergling.

– De kan inte förhålla sig passiva till det här. Mindfulness är lika konfessionellt som inre bön. De kan inte säga att det är neutralt, fortsätter hon.

Bergling vill, med stöd från bland annat Kristna friskolerådet, få möjlighet att presentera inre bönen för alla kristna skolor, och hon hoppas få hjälp i sin kamp mot Skolinspektionen av andra kristna rektorer.

– Vi har tagit fram ett rättsunderlag, med hjälp av Skandinaviska människorättsjuristerna, för att kunna försvara oss om vi skulle hamna inför rätta.

Samtidigt hoppas Linda Bergling på fler motioner till de politiska partierna, med begäran om att en andlig varudeklaration ska finnas för varje metod som erbjuds inom skola, vård och omsorg.

Varudeklarationen ska ge information om metodens andliga eller religiösa ursprung, hur den tillämpas inom ursprungsreligionen samt vilken världsåskådning, människosyn och inställning till livet som metoden representerar.

– Då är chansen större att föräldrar, lärare och elever kan göra ett aktivt val. Det ger också hjälp till dem som vill välja ett alternativ med kristen värdegrund, i linje med deras egen tro och i harmoni med skollagens skrivning om kristen tradition, säger Linda Bergling.

Powered by Labrador CMS