Vår nöd, som är kortvarig och väger lätt, bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt.
2 Korintierbrevet 4:17

Världen idag

Vill att Jönköping slopar Prideflaggor – efterlyser mod

Sören Eklöf i Jönköping har under en längre tid försökt få veta varför kommunen varje år flaggar med Prideflaggor och satsar på reklamkampanjer för stadens hbtq-festival. Men han tycker inte att svaren varit tillfredsställande.

– De talar om människovärde, men det här handlar inte om det, utan om ideologi, säger han.

Nyheter · Publicerad 11:00, 24 feb 2021

I Jönköping, liksom i många andra kommuner runt om i landet, flaggas det varje år med Prideflaggor i samband med olika hbtq-festivaler lokalt eller nationellt. De syns utanför kommunhus, på bussar och i reklamytor i städerna.

Motiveringen är allt som oftast att flaggan och arrangemangen symboliserar ”alla människors lika värde”. Men i själva verket handlar det enligt kritiker om tillställningar som härbärgerar gott om kontroversiella politiska och sexualmoraliska idéer.

En som tycker så är Sören Eklöf som bor i Jönköping. Han protesterar mot kommunens policy att marknadsföra Pride och har tagit kontakt med såväl tjänstemän som politiker för att lyfta frågan.

– Jag tycker att det är fel att offentliga flaggstänger används till prideflaggor. Kommunen säger att detta står för allas lika värde och att det därför är berättigat, men det är inte vad saken handlar om, menar han.

Sören Eklöf hänvisar till rapporten ”Det färgglada mörkret” som den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet tog fram 2018. Där granskade man innehållet i Stockholm Pride och framförde att mycket få programpunkter berörde människors lika värde eller mänskliga rättigheter.

Däremot fanns det flera inslag om bejakande syn på droger, prostitution och våld kopplat till sex. Slutsatsen var att Pride riskerar att öka den fysiska och psykiska ohälsan hos utsatta personer.

– Jag menar att det är olämpligt att kommunen, som ska representera alla, fortsätter att lyfta fram Pride. Det är oroväckande att kommunerna bara ställer upp på det här och jamsar med. Jag tycker att ett parti som Kristdemokraterna borde sätta ned foten, men det är förstås obekvämt, menar Sören Eklöf.

Tomas Björk, kanslichef i Jönköpings kommun, uppger för Världen idag att beslutet om vilka som får flagga fattas inom stadskontoret på delegation från kommunstyrelsen.

”Kommunstyrelsen har en policy för flaggning som tillåter flaggning vid större arrangemang. Bakgrunden till flaggningen är bland annat för att visa kommunens stöd för mänskliga rättigheter i enlighet med kommunens värdegrund där det framgår att Jönköpings kommun ska kännetecknas av öppenhet och delaktighet”, skriver han i ett mejl.

Att det finns kritiker som menar att Pride inte enbart står för mänskliga rättigheter utan är en ideologi där kontroversiella politiska och sexualmoraliska ställningstaganden härbärgeras, besvarar Tomas Björk med att hänvisa till kommunens värdegrund. Och på frågan om det kan bli aktuellt att flagga exempelvis med symboler som tar ställning mot den globala förföljelsen av kristna svarar han:

– Beslut om flaggning fattas utifrån varje enskilt fall.

Andreas Sturesson är kristdemokratiskt kommunalråd i Jönköping och han säger att frågan om flaggning inte ligger på politikernas bord.

– Det är inte allt som flaggas som jag ställer mig bakom, jag är inte inblandad i vilka arrangemang som får eller inte får göra reklam. Vi har alltifrån kyrko-, till idrotts- och kulturevenemang som också fått annonsera på olika sätt.

– När vi nu delegerat detta så får man acceptera de beslut som fattas, säger han.

Sören Eklöf anser att den här frågan inte bara kan skjutas undan utan behöver uppmärksammas.

– Det jag efterlyser är politiker som vågar verka för en förändring, säger han och hoppas att KD och andra partier nu kommer att verka för en förändring.

Både möjligheter och faror med ett mediedominerat samhälle

Ledare Drottning Elizabeth II symboliserar på flera områden de stora förändringar som skett i västvärlden... lördag 24/9 00:10

Putin trappar upp sitt krig – hur ska vi som kristna tänka?

Ledare I helgen har Vladimir Putin annonserat ”folkomröstningar” i de ockuperade regionerna Luhansk,... fredag 23/9 00:10

Ännu en temadag om samkönade relationer i EFK

Stockholm. Evangeliska frikyrkans arbete med frågan om samkönade relationer går vidare. Lördagen 1 oktober... måndag 26/9 07:00

Om kristenheten och valresultatet

Ledarkrönika Sverige är i process att få en ny regering. Sådana lägen, när fasta strukturer luckras upp, fogas... torsdag 22/9 00:10

Klimatkamp utan Gud kan skada både samhälle och miljö

Ledare Tolv klimataktivister limmar fast sig själva på E4:an med trafikkaos och livsfara för människor som... torsdag 22/9 00:10

Därför backar Kyrkornas världsråd i Israelkritiken

Israelkommentar I efterdyningarna av det svenska riksdagsvalet har det noterats att de unga väljarna skiljer sig...
Följ Världen idag i sociala medier