Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Viktiga beslut väntar kyrkomötet

Nästa vecka samlas ledamöterna för årets kyrkomöte. 98 motioner, 19 fler än förra året, har inkommit och berör i vanlig ordning en stor mängd frågor om allt ifrån lutherska kloster till Svenska kyrkans behov av omvändelse.

Nyheter · Publicerad 00:00, 21 sep 2011

Kyrkomötets första session pågår under nästa vecka och består till största delen av utskottsarbete för de 251 ledamöterna. Under den andra delen i oktober ligger fokus på förhandlingar och beslutsfattande. Och man kan förvänta sig en rad viktiga principiella beslut under årets kyrkomöte. En av de inkomna motionerna handlar om kyrkligt anställdas inställning till vigsel mellan personer av samma kön. Det är Anders Roos, ledamot för POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, som vill att riktlinjer tas fram så att lika behandling sker för samtliga som söker anställning i kyrkan och för de präster som vill avsäga sig vigselrätten.
– Det har kommit olika signaler kring om inställningen i fråga om samkönade vigslar ska spela roll vid antagnings- eller anställningsförfarande. Tidigare har det varit klart att det ska vara upp till den enskilde och att sådana frågor inte ska ställas, nu har det hänt saker som gjort mig fundersam, säger Anders Roos till Världen idag.

Han vill nu att det ska skapas klarhet kring om kyrkligt anställda ska kunna få frågor om hur man ser på samkönade vigslar vid en anställningsintervju.
– Också när det gäller präster som vill avsäga sig vigselrätten har frågan hanterats olika, det behöver klargöras vad som gäller och om detta i första hand bör avgöras av Svenska kyrkan centralt eller i den lokala församlingen.
Vivianne Wetterling och flera andra ledamöter från FiSK, Folkpartister i Svenska kyrkan, har undertecknat en motion om behovet av diskussionsmaterial när det gäller skolavslutningar i kyrkan som är en årligt återkommande debatt.

– Lokalt och även i media är det här något som hela tiden kommer tillbaka, ska vi ha skolavslutning i kyrkan och vad kan vi i så fall tillåtas göra för att hålla oss inom Skolverkets regler? Nu behöver ett material tas fram, eller befintligt material spridas, så att Svenska kyrkan visar var vi står, säger Wetterling.


Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se

Dags för årets Allhelgonakonferens i Sankta Clara kyrka

Stockholm. Magnus Persson, Annahita Parsan och Bryan Stevenson finns bland talarna under Allhelgonakonferensen... fredag 30/10 12:16