Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

Svenska kyrkans beslut att säga ja till samkönade äktenskap försvaras här av ärkebiskop Anders Wejryd vid en presskonferens 1 november 2009. Men få par har utnyttjat möjligheten till kyrkvigsel. Foto: Scanpix

Vigselbeslut har prövat ekumeniken

Sedan den 1 november 2009 har det varit möjligt för par av samma kön att vigas i Svenska kyrkan. Med det blev kyrkan en av de första större kyrkorna i världen att öppna för enkönade vigslar. Tre år senare har flera kyrkor i världen följt efter. Här hemma är det dock få samkönade par som väljer att använda sig av möjligheten, och inom kyrkan råder fortsatt djup oenighet i frågan.

Nyheter · Publicerad 00:00, 31 okt 2012

Det varnades för en ekumenisk katastrof om Svenska kyrkan öppnade för samkönade vigslar. Den har uteblivit om man frågar den ansvarige för kyrkans ekumeniska arbete. Men visst har relationer påverkats och frågor väckts.
– Det smyger sig in en osäkerhet. Om man ändrar uppfattning i denna fråga där vi var överens, finns det då fler sådana områden? säger Fredrik Emanuelsson, biskopsvikarie i Stockholms katolska stift.

Man skulle bli ensam, klyftan till kyrkor både i Sverige och utomlands skulle bli bredare och djupare. Det var vad motståndare till samkönade vigslar i kyrkan menade. Och visst kom det reaktioner. Det kom bland annat från kyrkor i Etiopien och Tanzania, England och de baltiska länderna, de kom också från rysk-ortodoxa kyrkan, som till följd av beslutet valde att underkänna Svenska kyrkans dop. I Sverige skrev katolska och ortodoxa representanter ett gemensamt uttalande där man uttryckte sorg över beslutet och menade att det vidgar gapet mellan Svenska kyrkan och de stora kyrkotraditionerna. Flera frikyrkliga ledare kritiserade också den nya hållningen.

Pingstpastorn Sten-Gunnar Hedin var aktiv i diskussionen kring samkönade äktenskap, inte minst under tiden som ledare för Pingst FFS, och han förespråkade en civilrättslig lösning.
– Vårt uppdrag är att utföra Herrens befallning, vi kan inte välsigna vad som helst. För mig är utgångspunkten skapelseordningen, äktenskapet handlar om en man och en kvinna.

Hedin kan dock inte se att beslutet påverkat det ekumeniska samarbetet mellan hans samfund och Svenska kyrkan i någon stor utsträckning, bland annat för att det redan finns en rad andra frågor där Svenska kyrkan och pingströrelsen inte har samma uppfattning.
– Det finns frågor där vi inte är teologiskt överens.
Det är smärtsamt men vi får ändå hitta sätt att mötas och samverka på områden där vi inte behöver tumma på vår övertygelse, säger han och betonar vikten av respekt från båda håll.
– Vi behöver hysa ömsesidig respekt även när vi inte håller med varandra. Det är viktigt att också vi, som ofta framställs som en minoritet när det gäller vår syn på äktenskap, respekteras.

– Beslutet har påverkat, men inte alls på något katastrofalt sätt.
Det säger Christopher Meakin, chef för ekumenikenheten i Svenska kyrkan. En rad kyrkor valde att visa sitt missnöje med beslutet, men dialog och i de flesta fall konkret samarbete har fortsatt. Att det kom en tydlig markering från katolska och ortodoxa var väntat enligt Meakin. Likaså att reaktionerna från frikyrkorna var mer varierade.
– De samfund som har en svensk historisk bakgrund är lika mycket indragna i den svenska kontexten med diskussioner och attitydförändringar som Svenska kyrkan. Det finns olika åsikter i sakfrågan teologiskt eller principiellt, men det finns inte samma behov att låta skillnaderna, som också går rakt igenom samfunden, leda till att man markerar mot Svenska kyrkan.

Fredrik Emanuelsson säger att det är en oåterkallelig plikt för kristna att arbeta ekumeniskt eftersom en synlig enhet, inte splittring, är Guds vilja. Men Svenska kyrkans val att öppna för samkönade vigslar har inneburit en försvårad relation mellan katoliker och svenskkyrkliga. Där det tidigare fanns en samsyn i det Emanuelsson kallar en stor och viktig fråga, råder nu oenighet.
– Vi har så mycket gemensamt och man frågar sig hur kan vi i detta komma till så totalt olika slutsatser, säger han.
– Hur vi lever, hur vi vittnar utåt till världen är viktigt. Det är den stora dialogen, den mellan evangeliet och samhället. Och där har vi inte längre ett gemensamt vittnesbörd på detta område, vilket gör det till en svår ekumenisk fråga.

Christopher Meakin understryker att frågan är viktig och att Svenska kyrkans beslut har inneburit att man i de ekumeniska relationerna nu har ännu ett kontroversiellt ämne att förhålla sig till. Samtidigt har man fått efterföljare; flera andra kyrkor i världen har fattat eller håller på att fatta liknande beslut.
– Om man tittar på den världsvida kristenheten så kommer det att bli en uppdelning mellan kyrkor med en mer traditionell hållning gällande äktenskap, sexualitet och familj, och de som har en hållning där man försöker ta hänsyn till nuvarande kontext och integrera nya ståndpunkter, säger han.


LÄS ÄVEN: Svenska kyrkan fortsatt splittrad i äktenskapsfrågan


Förblindad woke-kultur trasar sönder kultur

Ledare Med nya tider kommer nya ord, som det importerade ordet woke. Det har sin bakgrund i... tisdag 4/8 00:00

John Ortberg tvingas bort från pastorstjänst

Den kände teologen och författaren John Ortberg tvingas lämna rollen som pastor i den amerikanska... tisdag 4/8 14:50

Andens besökelsetid pågår i denna stund

Ledare Gud är både tre och en. Vi tror på en Gud, som uppenbarar sig i tre personer, Fadern, Sonen och... lördag 1/8 00:00

Sven var svårt coronasjuk – ”Gud botade mig mirakulöst”

Covid-19. I mars insjuknade Sven Almkvist i covid-19 med kraftig värk och hög feber. Bönegruppen kom överens... tisdag 4/8 14:00

Senaste nytt

    Sven var svårt coronasjuk – ”Gud botade mig mirakulöst”

    Covid-19. I mars insjuknade Sven Almkvist i covid-19 med kraftig värk och hög feber. Bönegruppen kom överens...

    Varför visar sig inte Gud tydligare?

    Mot väggen Varför visar sig inte Gud tydligare?/Bengt