Men Jesus sade till Simon: ”Var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor.”
Lukasevangeliet 5:10b

Världen idag

Petter Sundelius. Foto: Privat

Viger inte homopar – har stort stöd i Stockholmsförsamling

Ytterligare en nytillträdd kyrkoherde har kritiserats för att han inte vill viga homosexuella par, Petter Sundelius i Stockholmsförsamlingen S:t Matteus.

Nyheter · Publicerad 14:37, 15 okt 2018

Enligt tidningen Mitt i Stockholm har en person som är aktiv inom Svenska kyrkan kritiserat den nya kyrkoherden för hans inställning.

– Sådant ska inte få förekomma. Kyrkan har ett ansvar att föregå med gott exempel, säger personen, som vill vara anonym.

Petter Sundelius tillträdde som Matteus församlings nya kyrkoherde i augusti. Han har tidigare arbetat som komminister i församlingen och är ett känt namn bland medlemmarna.

– Det är en väldigt komplicerad fråga som jag brottats med i flera år. Jag brottas fortfarande med den, men jag har kommit fram till att jag inte vill viga någon halvhjärtat, säger Sundelius i intervjun.

Inom Matteus församling finns flera andra präster som viger samkönade.

– Jag kommer inte att ha några som helst problem med att se till att vigslar sker. De som vill bli vigda här får aldrig hamna i kläm, säger Petter Sundelius.

När han valdes till kyrkoherde var det bara en av ledamöterna i kyrkorådet som reserverade sig. Enligt vice ordförande Anna Wahlund var alla i rådet medvetna om Sundelius inställning inför valet.

– Vi ansåg att Petter var bäst lämpad för tjänsten, säger hon till Mitt i.

– Det finns säkert de som har andra åsikter men Petter är uppskattad och har en stark förankring i församlingen. Jag ser hellre en präst som är ärlig än någon som rättar kappan efter vinden för att inte bli stämplad som politiskt inkorrekt, fortsätter Anna Wahlund.

Bland de församlingsanställda hon pratat med är det en person som uttryckt sig kritiskt mot kyrkoherdens inställning i frågan.

Stockholms biskop Eva Brunne är själv öppet homosexuell och uttalade sig nyligen på stiftets hemsida med anledning av uppmärksamheten kring Sundelius. I uttalandet uppgav hon att hon vid anställning av präster alltid frågar om personen ifråga är beredd att viga samkönade par. Om svaret är nej så anställs inte den personen. Uttalandet har nu tagits bort från hemsidan. Stiftets pressekreterare Pär Sandberg säger till Världen idag att det beror på att frågan behöver formuleras lite bättre.

– Frågan kräver att man väger sina ord på guldvåg. Eva Brunne uttalade sig i egenskap av arbetsgivare och det är viktigt att särskilja det från hennes roll som vigande biskop. Där följer hon kyrkoordningen till punkt och pricka. Som anställande chef gör hon bedömningen att alla ska kunna utföra alla uppgifter.

Pär Sandberg förklarar att församlingarna anställer sina egna präster, men att biskopen anställer de nyvigda präster som ska tjänstgöra som stiftsadjunkter i ett år.

– Där ställer hon frågan och har aldrig fått ett nekande svar. Det har aldrig varit något ärende i Stockholms stift, säger han.

Petter Sundelius är prästvigd i ett annat stift.

Väntad åtgärd mot våldet – och ett oväntat förslag

Ledare Varje vecka nya bilder från det alltmer otrygga Sverige. Barn hamnar i korseld mellan kriminella.... lördag 24/7 00:00

FN-konferens mot rasism ledde till ny våg av antisemitism

Israelkommentar Denna höst har det gått tjugo år sedan FN:s världskonferens mot rasism gick av stapeln i Durban,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier