Den rättfärdiges frukt är ett livets träd, den som vinner själar är vis.
Ordspråksboken 11:30

Världen idag

Tomas Lundström kommer på tisdag kväll ställa sig i vägen för polisen. Foto: Privat

"Vi ställer oss i vägen till deras försvar"

På tisdag kväll och natten som följer, förväntas en grupp på runt 20 irakier att utvisas ur landet. De befinner sig just nu i Migrationsverkets lokaler i Märsta, norr om Stockholm. Men det tänker nätverket Aktion mot deportation sätta stopp för. Mellan 50 till 100 personer kommer att anordna en blockad för att försöka förhindra utvisningarna. En av dem är Tomas Lundström, EFK-anställd och general för ungdomsfestivalen Frizon. Han förklarar sitt deltagande med att det felaktigt pågår en massutvisning av irakier

Nyheter · Publicerad 00:00, 23 jan 2012

– Antalet utvisningar har ökat under de senaste två åren och situationen är akut. Det här handlar om människor som har det mycket svårt i sitt hemland. säger han och lägger till att varken regering eller Migrationsverket lyssnar på den kritik som ett flertal organisationer och FN:s flyktingorgan ger angående irakiers utvisningar.

Tomas Lundström har medverkat i runt sex blockader och blev förra gången dömd för olaga intrång. Han vet med sig att det kan bli ”stort tumult” när demonstranterna kommer i närkontakt med polis. Men det är inget han väljer att fokusera på. I stället för att själv tänka på hur han blir behandlad, pekar han på det som irakierna kommer att möta i sitt hemland.

Många av de irakiska flyktingarna är kristna och riskerar förföljelse i sitt hemland. För tillfället vet Tomas Lundström inte om någon i den utvisningshotade gruppen bär på en kristen tro, men det spelar mindre roll. Han menar att det handlar om medmänsklighet och att visa sitt stöd och engagemang för människor som saknar möjlighet att försvara sig själva.
– De sitter inspärrade i Migrationsverkets förvar. De kan inte försvara sig själva, men vi kan ställa oss i vägen för deras försvar.
Men han förnekar inte att det är en omtumlande upplevelse att ingå i en icke-våldsaktion, som kan gå överstyr. Tomas Lundström nämner ord som maktlöshet:
- Alla skyller på alla och ingen vill ta ansvar. Den brutala makt som visas vid de tillfällen när människor ska utvisas är avskyvärd. Något måste göras men ingen vill ta ansvar för flyktingfrågan, säger han och menar att hans kristna tro spelar stor roll i de val han gör. Tomas Lundström säger att det inte går att skilja politik det han tror på.
– Jesus talade politik och han var dessutom flykting själv. Det är klart att det påverkar hur jag reagerar och agerar i situationer som berör mig.

Vad tror du att blockaden kommer att leda till?
Jag vet inte riktigt. Jag hoppas att vi kommer att kunna tala med de poliser som är där. Vi brukar säga till dem att de inte behöver lyda order, att de kan tänka själva. Det viktigaste budskapet är att alla kan vara med och protestera mot de orättfärdigheter som sker. Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma. Ett par hundra personer kan blockera vägen så att bilarna inte kommer fram. 

Stoppa alla svenska skattepengar som göder det palestinska hatet

Gästledare Itamar Marcus, grundaren av organisationen Palestinian Media Watch, som granskar det som sägs i... tisdag 21/3 00:10

Mycket snack och lite verkstad tycker SLU-forskaren

Yrkesfiske. ”Bara ord och ingen handling”, det är SLU-forskaren Sven Gunnar Lunneryds krassa sammanfattning av... tisdag 21/3 14:50

Ta emot Guds vapenrustning

Bönekrönika Gud är alltid och alltigenom god. Djävulen är alltid och alltigenom ond. Jesus kom för att vi... tisdag 21/3 00:00