Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära.
Efesierbrevet 2:17

Världen idag

”Vi kommer bli chockade när Nordkorea faller”

Nyligen avled den amerikanske studenten Otto Warmbier efter en tids fångenskap i Nordkorea. Samtidigt sitter uppemot 100 000 kristna nordkoreaner i fångläger i det slutna landet. Om de utsätts för samma behandling som Warmbier är svårt att veta, säger Sara Bornold på Open Doors. Men inhemska fångar behandlas generellt sämre än utländska, påpekar hon. – Jag tror att vi kommer bli chockade när landet faller och vi får se vad som har försiggått, säger hon.

Nyheter · Publicerad 14:37, 22 jun 2017

Det är inte bara stöld av propagandaskyltar som är straffbart i Nordkorea. Att vara kristen är i praktiken också olagligt.

– I Nordkorea ser man ledarna som gudar. Att vara kristen innebär att man tillber något som är högre än ledarna – därför ses de kristna som fiender till staten, säger Sara Bornold på organisationen Open Doors, som arbetar i tjänst för världens förföljda kristna.

Hon berättar att det uppskattningsvis finns mellan 200 000 och 400 000 kristna i landet, men en exakt siffra är svår att få fram eftersom de kristna måste hålla sin tro hemlig. Blir man avslöjad med att vara kristen väntar med största sannolikhet fångläger.

– De senaste siffrorna vi har är att uppemot 100 000 kristna lever i fångläger, säger Sara Bornold.

Man kan också avrättas på grund av sin tro.

– Förra året dödades, vad vi vet, 20 personer på grund av att de var kristna. Men det finns alltid ett mörkertal.

Exakt vad de kristna i fånglägren utsätts för är svårt att veta, påpekar Sara Bornold. Men man vet att de får extremt lite mat, lever i baracker och har små möjligheter att tvätta sig.

– De blir behandlade som djur, säger hon.

Huruvida fångarna utsätts för kemiska experiment – eller något liknande det som amerikanen Otto Warmbier kan ha utsatts för – kan hon inte svara på.

– Det man kan säga är att man brukar behandla utländska fångar bättre än inhemska.
Hon berättar att det på 80-talet fanns en dal som kallades för ”Dödens dal”, där det utfördes kemiska experiment på fångar. Huruvida det finns något liknande i dag vet Sara Bornold inte.

– Jag tror att vi kommer bli chockade när landet faller och vi får se vad som har försiggått. Då tror jag att vi kommer fråga oss varför vi inte gjorde mer.  

Vad kan vi göra?

– Vi på Open Doors arbetar med nödhjälp till nordkoreaner och sänder radio för att uppbygga de kristna i tron. Vi hjälper även flyende nordkoreaner vid gränsen. Som privatperson är det svårt att göra något åt regimen, det måste ske på ett politiskt plan. Jag tror att Kina är det land som kan göra mest, för det är den nation som har de bästa relationerna med Nordkorea. Vi får hoppas att de börjar ställa krav på landet.

Sara Bornold påpekar att det även är viktigt att vi som kristna ber för landet och våra nordkoreanska trossyskon.

– Många gånger berättar kristna, som tidigare suttit fängslade i bland annat Nordkorea, att de ofta upplever att de är burna av bön, och säger att de känt att någon, någonstans i världen, bett för dem. Det har gett dem nytt mod och ork att fortsätta.

Kastsystem och fångläger

I Nordkorea finns det ett kastsystem som delar in befolkningen i tre grupper: De lojala, de tveksamma och de fientliga. Alla kristna räknas till den fientliga klassen, berättar nordkoreanska källor för Organisationen Open Doors.

I landet finns sex olika typer av arbetsläger och fängelser. Alla fånger lever under omänskliga förhållanden. De sover i kalla celler eller baracker, de får endast trasor till kläder, de får inte tvätta sig och de får bara några hundra gram att äta per dag. De måste dessutom arbeta många timmar i sträck, utsätts för psykisk och fysisk tortyr och riskerar att dödas.

De kristna fångarna finns i följande typer av anstalter:

Kwan-li-so ("plats för kontroll och omhändertagande") – straffarbetskolonier för politiska fångar. Dessa läger kan sträcka sig många kilometrar i varje riktning och hyser mellan 5 000 och 50 000 fångar vardera.

Kyo-hwa-so ("plats för omskolning") – straffarbetsanstalter för långtidsfångar. Omskolningen består i huvudsak av två moment: Tvångsmemorering av tal samt "självkritik".

Jip-kyul-so (insamlingsplats) – arbets- och interneringsanstalt. Straffarbetsanstalter för den som dömts till kortare straff.

Ro-dong-dan-ryeon-dae (träningscenter för arbetare) – mobila tvångsarbetsbrigader. Dessa eneter kom till för att avlasta Jip-kyul-so-astalterna som i slutet av 90-talet översvämmades av de nordkoreaner som tvingats tillbaka från Kina.

Ku-ryu-jang (anstalt för kvarhållande) – förhörscenter för häktade. Uppges vara en av världens mest fruktansvärda platser. Här spärras "brottslngar" in i väntan på dom. Många dör av den dagliga tortyren. De som överlever är lyckliga när de får sin dom och flyttas någon annanstans.

Källa: Open Doors

Vårt aktiva ja och nej är avgörande nycklar i Guds rike

Ledare ”Ert ord ska vara ’ja’ eller ’nej’. Allt därutöver kommer från den onde” (Matt 5:37). Jesu ord är... fredag 12/8 00:00

Saklig ideologisk debatt behövs inför valet

Ledare I dag är det exakt en månad kvar till valet. De gångna fyra årens rikspolitik har främst känts som... torsdag 11/8 00:20

Låt oss ivrigt söka vinna Andens gåvor

Krönikor Måndag morgon i Kenya. Huvuduppdraget med kampanj och kvinnokonferens var avklarat. Människor hade... torsdag 11/8 00:00

Den 9 Av – en positiv ballast

Israelkrönika Nu på lördag kväll inleder judarna den årliga markeringen av datumet den 9 Av (Tisha b’Av) – sorgen...
Följ Världen idag i sociala medier