Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Studier visar att gröna väggar och vertikala skogar kan såväl bevara en behagligare innetemperatur som reducera stress hos människor. Foto: Mikael Good

Växttäckta fasader kan kyla hus visar israelisk forskning

Innetemperaturen i ett hus kan på sommaren sänkas med flera grader genom att täcka husfasaden med plantor, visar en israelisk studie. Och på vintern har växtligheten i stället en omvänd höjande effekt på innetemperaturen.

Nyheter · Publicerad 13:00, 4 aug 2021

Enligt tidningen Times of Israel tros studien vara den första av sitt slag i hela världen.

Det som forskare vid Bar-Ilan-universitetet i staden Ramat Gan utanför Tel-Aviv har gjort är att studera effekten av dels så kallade ”vertikala skogar” – där buskar och klängväxter växer från balkonger – dels så kallade ”gröna väggar”, som består av mindre plantor som växer i jord i rader av behållare.

I båda fallen visade det sig att temperaturen om sommaren sänktes med ungefär två grader Celcius, jämfört med ett motsvarande hus utan gröntäcke. Därtill visade det sig att ”gröna väggar” var allra bäst på att få ner temperaturen.

Mekanismen bakom den nu påvisade effekten kallas för ”evapotranspiration” och innebär att växterna, som en reaktion på varmare och torrare luft, släpper ifrån sig vatten till luften, vilket resulterar i en temperatursänkning som kan liknas vid människors svettning.

Samtidigt kan plantor som placerats på eller bredvid en vägg också verka naturligt isolerande och på så sätt hjälpa till att hålla en byggnad sval eller varm.

Mer exakt sänktes innetemperaturen i huset med gröna väggar med 2,41 grader Celcius, medan temperatursänkningen i huset med vertikal skog var 1,9 grader.

På vintern var innetemperaturen i båda gröna husen ungefär två grader varmare än i kontrollhuset.

Även utanför, flera meter från vegetationen, på gångstigarna vid husen, kunde forskarna se en effekt på lufttemperaturen, där den om sommaren blev en grad lägre mellan de gröna husen och på vintern en grad högre.

Andra positiva effekter som gröna väggar och vertikala skogar har är att de absorberar koldioxid och tycks kunna reducera stress hos människor.

I en studie som gjordes av psykologer vid Nanyangs tekniska universitet i Kina, där deltagarna virtuellt fick uppleva bullriga gator antingen med växttäckt hus eller med bara grönfärgade hus, såg forskarna en tydlig skillnad.

Deltagarnas hjärtslag, som mättes med bärbara elektrokardiografi-apparater, visade nämligen på en betydligt ökad stressnivå hos de deltgare som exponderades för buller och grönmålade hus, medan stressnivån hos de som exponerades för buller och växttäckta fasader förblev stabil.

Låt oss be om den helige Andes gåvor och kraft

Ledare Vi har nyligen firat pingst, och traditionellt har detta varit en konferenshelg i Sveriges... torsdag 1/6 00:10

Guds kraft okänd för många

Ledare TV4:s succéserie ”Det okända” sändes i 25 säsonger mellan 2004 och 2019. Temat för serien var... torsdag 1/6 00:00