Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Johannesevangeliet 20:21

Världen idag

Ett mål med FN:s migrationsramverk är att skapa säkra vägar för migranter. Kritiker oroas dock över oplanerade följder. Här syns afghanska migranter som just anlänt till Grekland. Foto: Santi Palacios/AP/TT

Växande kritik mot svenskt ja till globalt migrationsavtal

Kritiken mot det globala migrationsavtal som Sverige väntas godkänna den 10–11 december växer. I lördags hölls en demonstration mot avtalet i Stockholm och ett par ledarskribenter uppmanar Sverige att inte skriva under överenskommelsen. Regeringen ser dock ingen anledning till oro.

Nyheter · Publicerad 12:00, 6 dec 2018

Världen idag har i flera artiklar berättat om det migrationsavtal som förhandlats fram i FN och som Sverige väntas godkänna i samband med en konferens i Marocko den 10–11 december och sedan skriva under i New York den 19 december. Migrationsramverket, som rör migranter och inte flyktingar, är inte bindande, men har väckt kritik eftersom det finns en oro för att det på sikt ska bli tvingande.

Länder som Tjeckien, Bulgarien, Israel, Australien, Österrike, Ungern och USA har meddelat att de inte tänker skriva under avtalet, och nu växer också kritiken inom Sverige.

”Det är uppenbart för de flesta att migration inte bara kan hanteras på nationell nivå. Internationell samsyn är nödvändig. Men det finns goda skäl för Sverige att utvärdera, debattera och avvakta med att underteckna FN:s globala migrationsramverk”, skriver Göteborgs-Postens ledarskribent Jenny Sonesson.

Att avtalet inte är juridiskt bindande är inte skäl nog att vara lugn, menar hon och påpekar att riksdagen tidigare beslutat sig för att göra om ”fluffiga” FN-konventioner till svensk lag.

En annan som är kritisk till att Sverige ska skriva under avtalet är Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundson.

”Tanken bakom överenskommelsen, och de problem som den ska försöka bemöta, är det egentligen ingen som ifrågasätter. Globaliseringen och den demografiska utvecklingen gör att vi kan förvänta oss ett ökat migrationstryck för överskådlig tid. Trycket under asylkrisen 2015 kommer att framstå som en mild västanfläkt i jämförelse”, skriver han i en ledare.

Det som är problemet med överenskommelsen är, enligt Gudmundson, att man i sin iver att hjälpa skapar en infrastruktur som gör att problemet växer.

På samma sätt som Sveriges system för att hjälpa skyddslösa flyktingbarn fick följden ”att allt fler föräldrar övergav sina barn, att mängder av vuxna utgav sig för att vara barn och att riktiga barn blev handelsvaror på en rå marknad för uppehållstillstånd” kommer FN-avtalet få oplanerade följder, menar han.

Den svenska övergångsregeringen ser dock inga risker med avtalet.

”Syftet med migrationsramverket är att göra migrationen mer säker, ordnad och reguljär”, skriver man i en text där man bemöter frågor kring överenskommelsen.

”Att hantera migrationens utmaningar och tillvarata dess möjligheter kräver internationellt samarbete. Migrationsramverket syftar till att tillhandahålla den internationella ramen för detta”, skriver man vidare och betonar att ramverket inte kommer tvinga fram förändringar i svensk lagstiftning.

I svenska medier har det varit relativt tyst kring avtalet, men på sociala medier och andra webbsidor diskuteras det flitigt. I lördags arrangerade gruppen ”Stockholmare för ett suveränt Sverige” en demonstration mot avtalet på Mynttorget i Stockholm. Av bilder att döma samlades några hundra personer till manifestationen där bland annat författaren Katarina Janouch talade.

Janouch uttryckte skarp kritik mot att, som hon ser det, politikerna tar beslut som går över folkets huvuden. Hon uttryckte även oro över att mediernas frihet kommer att inskränkas genom migrationsavtalet – en kritik som även Svenska journalistförbundet uttryckt men som regeringen tillbakavisat.

Nya demonstrationer planeras till helgen.

Ramverket ska bland annat:  

Förbättra säkra, ordnade och reguljära migrationsvägar

Förbättra samarbete om gränsbevakning

Minska grundorsaker som ger upphov till irreguljär migration

Stärka internationellt samarbete och globala partnerskap för säker, ordnad och reguljär migration

Källa: regeringen

Ensamheten – den farliga baksidan av restriktionerna

Ledare Coronapandemin har nu passerat ett år som världsdominerande skeende. Restriktioner och... lördag 27/2 00:00

Inga åtal trots ett år med ny terrorlag

Brott. Ett år har gått sedan det blev straffbart att ha olika former av samröre med en... måndag 1/3 14:09

Biverkningar av mindfulness viktig väckarklocka för Sverige

Ledare 20 000 personer med sviter av mindfulness hörde förra året av sig till organisationen Cheetah House... torsdag 25/2 00:10

Kristna migranter påverkar samhället i Marocko

Nordafrika. Det religiösa landskapet i Marocko håller på att förändras på grund av inflyttning av afrikanska... måndag 1/3 08:00

Hur Israel än agerar i vaccinfrågan skulle det anses fel

Israelkommentar Det faktum att staten Israel, i likhet med alla andra länder i världen, enbart erbjuder...
Följ Världen idag i sociala medier