Nyheter

Värnamo ska granska föreningar utifrån hbtq-krav

De styrande i Värnamo vill att föreningar i kommunen bejakar hbtq. På bilden ses kommunalråden Tobias Pettersson (M), Mikael Karlsson (C) och Anetté Myrvold (S) som har målat en bänk i regnbågsflaggans färger. Foto: Värnamo kommun
De styrande i Värnamo vill att föreningar i kommunen bejakar hbtq. På bilden ses kommunalråden Tobias Pettersson (M), Mikael Karlsson (C) och Anetté Myrvold (S) som har målat en bänk i regnbågsflaggans färger. Foto: Värnamo kommun
Kommunalrådet Tobias Pettersson (M) Foto: Värnamo kommun
Kommunalrådet Tobias Pettersson (M) Foto: Värnamo kommun

Föreningar och församlingar i Värnamo som inte uppfyller kommunens krav på inkludering av hbtq-personer kan förlora sina bidrag. Men kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson vill inte svara direkt på om en klassisk kristen äktenskapssyn eller syn på utlevd homosexualitet kan påverka rätten att få bidrag.– Vi värnar religionsfriheten, men om den står i vägen för någon av övriga diskrimineringsgrunder finns det mer att göra för att värna inkludering och mångfald, säger han.

Publicerad Uppdaterad

Vi synar ju redan våra föreningar i dag. Nu kommer vi gå in och kolla att man verkligen jobbar med inkludering och mångfald.

Tobias Pettersson (M)

Föreningar i Värnamo kommun som inte ställer upp på kommunens värdegrund angående inkludering av hbtq-personer kan efter granskning förlora sina bidrag, rapporterar P4 Jönköping.

– Vi synar ju redan våra föreningar i dag. Nu kommer vi gå in och kolla att man verkligen jobbar med inkludering och mångfald, säger Tobias Pettersson, kommunstyrelsens ordförande (M), till lokalradion.

På frågan vad som händer om så inte är fallet, svarar han att man får ha en ”dialog” med föreningen ifråga om hur den kan förändra sitt arbetssätt så att kommunen ”säkerställer att man jobbar i rätt riktning”.

Pettersson utvecklar saken vidare i ett mejlsvar till Världen idag.

– Det som är viktigt framåt är uppföljningen och att det finns en plan för hur föreningarna kan bidra i arbetet med att inkludera alla medborgare i föreningslivet. Finns det ingen sådan plan blir självklart första steget att stötta föreningarna i arbetet.

Världen idag har även bett Tobias Pettersson svara på vad som händer om en församling inte viger homosexuella eller accepterar utlevd homosexualitet hos sina anställda, ledare eller medlemmar och ifall predikningar utifrån en klassiskt kristen bibelsyn kring utlevd homosexualitet kommer kunna utgöra hinder för att få bidrag.

– Frågan om inkludering är ingenting nytt i våra avtal med föreningar som ansöker om föreningsstöd. Vi vill nu ha en tydlig uppföljning av att det som föreningarna skrivit under på också efterlevs, skriver han.

Några konkreta svar vill han dock inte ge.

– Frågorna är på detaljnivåer som jag inte har för avsikt att kommentera, men för oss som kommun är alla människor och kommuninvånare lika värda, skriver Pettersson.

Världen idag påpekar att många menar att dessa frågor handlar om religionsfrihet, inte om att människor skulle anses mindre värda, och att vi önskar ett förtydligande gällande detta.

Tobias Pettersson har själv i sitt mejlsvar uppgett att kraven på föreningar handlar om alla de sju diskrimineringsgrunderna – ålder, funktionsvariation, etnicitet, könsöverskridande identitet, uttryck, sexuell läggning samt religion eller annan trosuppfattning.

– För en majoritet av vår kommuns invånare är det självklart att alla människor ska inkluderas i föreningslivet och övriga sammanhang som får stöd av våra gemensamma skattemedel. Vi värnar religionsfriheten, men om den står i vägen för någon av övriga diskrimineringsgrunder finns det mer att göra för att värna inkludering och mångfald, svarar han.

I maj rapporterade Världen idag om att Östhammars kommun avslagit Furuhöjdskyrkans ungdomsförenings ansökan om lokalt aktivitetsstöd, med hänvisning till uttalanden i en predikan i januari. I den sade pastorn Lukas Ternborg bland annat: ”Bibelns syn på äktenskapet är tydlig, det är mellan en man och en kvinna.”

Ternborg uppgav då för Världen idag att hans predikan primärt handlade om rätten till religions- och yttrandefrihet, men att beslutsfattarna i stället, enligt honom, tagit fasta på vad medier och påverkansgruppen RFSU fått sprida för bild av församlingen.

Powered by Labrador CMS