Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Världskända talare på konferens för förföljda kristna

USA:s vicepresident Mike Pence, sångaren Michael W Smith och evangelisten Franklin Graham var på plats när konferensen ”World Summit” – till försvar för förföljda kristna – ägde rum i veckan. På konferensen deltog också anhöriga till de 21 egyptier som avrättades av IS i Libyen.

Nyheter · Publicerad 15:30, 13 maj 2017

Det var ingen dålig skara talare som var inbjudna till konferensen ”Word Summit In Defense of Persecuted Christians” som avslutades i Washington DC på lördagen. Evangelisten Franklin Graham, som nyligen var i Irak och såg förföljelsen på nära håll – stod som värd för eventet. Som gäster hade han även bjudit in förföljda pastorer från runt om i världen.

– Min vän riskerade sitt liv för att berätta om Jesus för mig, berättade en nordkoreansk avhoppare som numera är pastor.

– Vi är förlåtelsens folk, sa prästen Douglas Al-Bazi som kidnappades år 2006 och torterades nio dagar med hammarslag mot ansikte och knäskålar.

– Att inte handla är att handla, sa den brittiska politikern Lord David Alton och citerade Dietrich Bonhoeffer.

Den ukrainske pastorn Mykhailo Panochko ledde gemensam bön och påminde om stater där kristna förföljt andra kristna, samt manade till omvändelse.

Michael W Smith framförde sång vid pianot, och hälsningar kom från Vatikanstatens USA-ambassadör.

På plats fanns även släktingar till de 21 kristna egyptiska kopter som avrättades av IS på en strand i Libyen år 2015.

– Den förlåtelse som har visats av familjer till martyrer är det mest kraftfulla vittnet i mötet med terrorism, sa Mouneer Hanna Anis, biskop av den episkopala kyrkan i Egypten.

Franklin Graham, som är son till den kände predikanten Billy Graham, vars evangeliska förening stod bakom konferensen, talade också själv.

– Ingen vet exakt hur många kristna som dödas eller sätts i fängelse för sin tro, sa han, men menade att det kan handla om över 100 000 per år.

– Låt oss bekräfta vår solidaritet med alla dem som lider av förföljelse på grund av sin tro på Jesus Kristus. Vi måste fortsätta att be för dem så att de vet att de aldrig är ensamma. Vi måste be för deras beskydd och för att de förblir evangeliet trogna, sa han.

– När vi ber faller kedjor av. När vi ber öppnas låsta dörrar. När vi ber befrias människor.

En svensk som var på plats på konferensen var Jacob Rudenstrand från Svenska evangeliska alliansen.

– Den här konferensen är oerhört viktig. Det är en fråga som berör hela Kristi kropp. Om en del av kroppen lider, så lider hela kroppen. Det är därför viktigt att komma samman, nätverka, tänka strategiskt och lyssna på personer som har drabbats av förföljelse, säger han via telefon från Washington.

Jacob Rudenstrand berättar att han blev särskilt berörd av den avhoppade nordkoreanens vittnesbörd.

– Han hade utsatts för tortyr med elchocker och suttit i koncentrationsläger för sin tro.
Även att vara i samma rum som personer vars familjer dödats av IS berörde Jacob Rudenstrand.

– Det betyder mycket att få stå tillsammans i solidaritet med dem, säger han.  

– Sedan så var det ett väldigt starkt tal av Mike Pence. Även om Trump är en president som delar kristenheten och har en uppförsbacke när det gäller konstruktiv handling i frågan, inte minst på grund av utmaningarna på utrikesdepartementet, signalerade vicepresidentens utfästelser att han nu är "on the record" och att man kan utkräva ansvar. 

Jacob Rudenstrand berättar att andra högt uppsatta politiker varit på plats, samt en del talare som av säkerhetsskäl inte kan nämnas vid namn. Därtill organisationen Open Doors ledare och ett antal svenskar.

– Samtidigt som konferensen tydliggör allvaret och intensiteten i förföljelsen har den bidragit till förnyad energi i arbetet för förföljda kristna, säger han.

När vi ber faller kedjor av. När vi ber öppnas låsta dörrar. När vi ber befrias människor.

Ideologisk brytning bakom regeringskris

Ledare Förändrat ideologiskt landskap Ideologier är politikens grund. Ändå ansågs allmänt att dessa var överspelade efter Berlinmurens fall. Den liberala samhällsordningen hade segrat,...

Boråspastorer avtackas efter 30 år i samma församling

Stafettväxling. I helgen avtackas Peder Teglund som pastor för Borås Kristna Center, en församling han grundade för 30 år sedan. Samtidigt installeras hans ersättare...