Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Crister Renkel är tillförordnad vd för Världen idag. Foto: Mårten Gudmundhs

Världen idag drar i gång insamling

Arbetet med att vända Världen idags ekonomiska kris går vidare. Från årskiftet blir chefredaktören Lukas Berggren blir vd för bolaget.

Nyheter · Publicerad 05:30, 18 nov 2011

Under ett par års tid har Världen idag AB, som ger ut tidningen Världen idag, dragits med stora ekonomiska bekymmer. I februari i år upprättades en kontrollbalansräkning för företaget, då mer än halva aktiekapitalet var förbrukat, och under våren och sommaren genomfördes en nyemission. Resulterat blev ett rejält tillskott till bolagets kapital, men räckte ändå inte hela vägen.
Nu går bolagets styrelse ut med en vädjan till tidningens abonnenter om extra ekonomiskt stöd.
I ett brev som går ut i dagarna, och som undertecknats av ordförande Ulf Ekman och vice ordförande Sverre Larsson, är tongångarna allvarliga. Inför nästa år har en budget lagts med ett planerat nollresultat, något som man också anser som realistiskt. Samtidigt varnar man för att tidningen riskerar en nedläggning om kapitalet inte stärks.

Crister Renkel är tillförordnad vd för Världen idag AB och han förklarar läget:
– Arbetet med att omforma tidningen har pågått hela året. Det har gått framåt men har varit påfrestande på många sätt. Det har också varit förenat med stora kostnader. Intäkterna är inte heller vad vi hoppats på och därför har också förlusterna blivit större än vad som tidigare förutsetts.
– Vi anpassar kostymen till den verkliga intäkten genom en rad åtgärder som redan är under genomförande. Det innebär att tidningen kommer att drivas med väsentligt lägre kostnader under nästa år.
Han berättar att man kommer att skära på alla avdelningar, såväl på red-aktionen som på marknadsavdelningen och bland ledningspersonal.

Vad kommer det att innebära i praktiken för läsarna?
– Vi räknar med att vi ska kunna upprätthålla kvalitetsnivån på tidningen men med mindre resurser. Förändringar och kostnadsanpassningar kommer att fortsätta ända tills vi inte längre går med förlust, säger Crister Renkel.
Han lägger till att det är bråttom och betonar behovet av stöd från läsarnas sida. Aktiebolagslagen kräver en speciell hantering av den här frågan och därför börjar tiden vara knapp för tidningen.
– Det brev som går ut i dagarna är väldigt tydligt formulerat. Den 30 november måste vi veta om vi har det stöd vi behöver för att vi ska slippa stå inför en situation där vi måste lägga ner verksamheten, säger Renkel.
– På kort tid behöver vi få in 2,5 miljoner kronor för att säkra verksamheten, säger han.

Lukas Berggren, tidningens chefredaktör och från årsskiftet även vd för bolaget, betonar vikten av tydliga kristna mediaröster i en tid då sekulariseringen inte ens skonar kyrkan själv.
– Jag ser optimistiskt på framtiden. Vi ser ett stort intresse i kristenheten för tidningen och det visar att det finns ett väldigt behov av en tydlig kristen medieröst, som står upp för det som är kristen tro och det som är kristna värderingar, säger Lukas Berggren.

Samtidigt som tidningen just nu har stora behov som behöver mötas snabbt, tror Berggren att det finns många av tidningens läsare som ser behovet och är villiga att hjälpa till.
Det är inte bara på det organisatoriska planet som förändringar sker på Världen idag. En omfattande omarbetning av tidningens innehåll har pågått sedan före sommaren, som har sin utgångspunkt i tre punkter.
– Vi stärker opinionsbildningen med fler skribenter. Det andra är att vi lyfter in mer av kristen folkbildning. 
– Vi vill inte bara presentera det som sker utan också visa på en väg framåt, säger Lukas Berggren och menar att tidningen vill vara med och sätta riktningen när det gäller viktiga teologiska frågor och där den kristna tron utmanas.
– Till sist lyfter vi också fram vittnesbördet mer. Vi vill låta människor berätta vad Gud gör i deras liv och det skapar ett övernaturligt inslag i tidningen och möter mycket god respons.

Lukas Berggren leker med tanken att Världen idag inte fanns och konstaterar att då skulle människor uppleva att något saknades.
– Jag tror att vi fyller ett behov som ingen annan gör, säger Lukas Berggren.

SAMUEL BJÖRK
samuel.bjork@varldenidag.se 

Likt Daniel bör vi vägra kompromissa

Ledare En högintressant och högaktuell bok i Bibeln är Daniel. Profeten Daniel var verksam under perioden 605–539 f Kr. Han är ett stort föredöme för oss...

Trump väntas prioritera religionsfrihet framför klimatmöte

FN. Om klimatmålen i Parisavtalet ska nås måste mer göras – och fortare. Nu samlar FN:s generalsekreterare till ett peppande toppmöte där nio så kallade...