Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Varför är Världen idag viktig?

Nyheter · Publicerad 00:00, 23 nov 2011

Sverige har en stark tradition med kristna tidningar. Tyvärr har det alltmer glesnat i leden under många år, och den kristna press- och medierösten har krympt i omfattning och inflytande. Det är dags att vända den trenden. En nedläggning av Världen idag vore ödesdigert för den kristna opinionsbildningen. Vi kristna behöver se värdet av att ha kristna dagstidningar, som både speglar vad som händer i de kristna kyrkorna och debatten, men som också kritiskt granskar samhällsutvecklingen från en kristen synvinkel. Vi behöver gemensamt ställa upp för den kristna tidningen och inse dess betydelse. Gratisläsande på nätet räcker inte för att bära de kristna tidningarna.

Stefan Swärd
Samhällsdebattör och pastor i EFK

 

Jag är mycket fäst vid Världen idag. Tidningen har snabbt blivit en omistlig del av min vardag de tre dagar i veckan som den kommer. Jag tycker mycket om modiga röster och Världen idag är en mycket modig röst. Tillsammans med Dagen är Världen idag enormt viktig för kristen opinion i Sverige. Utan att ängsligt snegla åt det rådande läget i alla frågor så skriver Världen idag om det som ligger nära tron och hjärtats röst. Det är enormt befriande. Världen idag är inte en religiös tidning med sitt existensberättigande i enbart kyrkliga frågor. Tidningen är en kompass i tiden, en röst mot ytlighet och cynism. Den är extremt viktig och har som jag ser det alla möjligheter i världen att växa. Tidningens betydelse är odiskutabel.

Marcus Birro
Poet, programledare och författare

 

Därför att Världen idag står för tydliga bibliska värderingar och synsätt. Jag uppskattar också tidningens undersökande reportage. Man vågar ta tag även i kontroversiella frågor och ta reda på hur det egentligen står till. Och man gör det inte i ett negativt syfte utan för att få fram det som är sant och rättfärdigt.

Marie Nylén
Ledare för Levande familjer

Terrorexpert spår fler attacker efter Nicedåd

Frankrike. Terrorforskare Magnus Ranstorp tror inte att den upptrappade konflikten mellan väst och islamism... torsdag 29/10 12:19

Herren och hoppet om ett liv i evighet, ansikte mot ansikte med honom, är värt allt!

Inför söndag Ps 126 Den kommande helgen smakar himmelskt, med både helgonen och vårt evighetshopp i fokus. Redan... torsdag 29/10 00:00

Antisemitism uppdagades vid Arabiska bokmässan

Kultur. Malmö stad avbryter samarbetet med Arabiska bokmässan och kommer att försöka kräva tillbaka 150 000... torsdag 29/10 07:00