Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

En undersökning har visat att vårdpersonal i Sverige i många fall låter bli att rapportera om könsstympning. En artikel om saken har nu stoppats av en svensk vårdtidning. (Flickan på bilden har inget samband med texten.) Foto: Nariman El-Mofty/AP/TT

Vårdtidning stoppade text om könsstympning

Inom den svenska vården blundar personal för könsstympning, bland annat av rädsla för att bli betraktade som rasister. Samtidigt anser allt fler i väst att det är fel att helt och hållet kritisera sedvänjan. Det framgår av en artikel i tidskriften Kvartal, vilken först nobbats av Barnsjuksköterskornas tidskrift Barnbladet.

Nyheter · Publicerad 12:40, 21 dec 2020

”Vården vågar inte rapportera om kvinnlig könsstympning” är rubriken på artikeln, som skrivits av Barnbladets tidigare redaktör Magnus Dunder Forslin. Den innehåller en genomgång av var kvinnlig könssypmning förekommer globalt, och konstaterar att världens ledare enats om att försöka utrota sedvänjan till år 2030.

Att det är svårt att utrota sedvänjan beror bland annat på starka sociala normer, och att förespråkarna stöder sig på utsagor inom islam, står det i artikeln. Till viss del förekommer könsstympning dock även bland kristna.

Även i Sverige finns flickor och unga kvinnor som utsätts för könsstympning, och här tros mörkertalet vara stort. Detta beror bland annat på att vårdpersonal inte rapporterar om alla fall de stöter på, påpekar Magnus Dunder Forslin i artikeln.

”Ett skäl till denna underlåtenhet är en olycklig cocktail av osäkerhet, okunskap, kulturrelativism och identitetspolitisk ängslighet”, skriver han och refererar till en enkätundersökning från 2015.

Den visade att vårdanställda, liksom personal inom elevhälsa och socialtjänst, var rädda för att bli ”betraktad som rasister” om man gjorde en orosanmälan, liksom att en anmälan skulle försvåra för flickorna. 

Men det finns även andra krafter som gör det svårare att motverka kvinnlig könsstympning, enligt artikeln.

”Mycket talar för att kampen mot könsstympning måste bedrivas på två fronter. Dels mot djupt rotade traditioner, dels mot 'progressiva', postmodernistiska social justice-aktivister i väst (även kända som 'woke'),” står det.

Det handlar om forskare som ifrågasätter västerlandets rätt att kritisera sedvänjan, och som menar att kampen mot könsstympning kan uppfattas som en förlängning av västvärldens ”kolonialistiska övergrepp på tredje världen”.

En del jämställer dessutom kvinnlig könsstympning med den underlivskirurgi som en del kvinnor i väst genomgår av estetiska skäl.

Artikeln var egentligen avsedd för barnsjuksköterskornas tidning Barnbladet, men stoppades av tidningens ansvarige utgivare, uppger Kvartal.

I slutet av artikeln kommenterar Barnbladets ansvariga utgivare Beatrice Olsson Duse sitt beslut.

”Vård är vård, därmed inte politik eller partipolitik”, skriver hon i ett mejl.

”Som ansvarig utgivare för Barnbladet är det min uppgift att förse läsarna med artiklar av klinisk relevans baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vårdens uppdrag är att bedriva vård utifrån kliniska beprövade erfarenheter och evidens och där är det tydligt att könsstympning absolut inte är förenligt med svensk sjukvård. Könsstympning är också olagligt enligt svensk lag.”

Mycket talar för att kampen mot könsstympning måste bedrivas på två fronter.

Oklara spelregler i tyska striden när Laschet betvingade Söder

Nyhetskommentar De västerländska stormakterna Tyskland och USA visar – i år respektive i fjol – på två vitt skilda... onsdag 21/4 15:09

Sverige skakas av kvinnomorden

Våld. Inom loppet av tre veckor har fem kvinnor mördats i Sverige. I alla fem fall har män häktats... onsdag 21/4 17:00

Ingen väg tillbaka i migrationspolitiken

Ledare Även denna vår har Sveriges migrationspolitik varit en het fråga, och mycket tyder på att den... onsdag 21/4 00:10

Minister: Vi lutade oss på FHM:s bedömningar

Corona. Bristen på skyddsutrustning, den svenska strategin och beslut om restriktioner stod i fokus när... onsdag 21/4 13:30

Israel allt populärare i Europa – men håller trenden?

Israelkommentar Den framgångsrika vaccinerings­kampanjen i Israel och de förbättrade relationerna till arab­världen...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier