Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Vården kopierar RFSL-utbildning: ”Finns stor variation av kön”

Att det finns fler än två kön och att en persons egen syn på könsidentitet aldrig får ifrågasättas är en central del i flera regioners egna hbtq-diplomeringar av vårdpersonal. Materialet har tydlig inspiration av RFSL:s ideologi och åsikter vilket inte är konstigt då personer som utarbetat materialet är kopplade till RFSL.

Nyheter · Publicerad 12:00, 5 jan 2023

RFSL:s lukrativa certifieringar har fått efterföljare. Numera finns vissa mindre privata företag som erbjuder hbtq-certifieringar. Men framför allt är det de offentliga aktörerna som själva tagit saken vidare. Flera regioner hbtq-diplomerar i dag sina verksamheter, men då genom ett eget program som huvudsakligen utarbetats av Västra Götalandsregionen.

I detta ingår bland annat webb­utbildningen ”Normino”. Här antyds uppmaningar till olika typer av aktivism i hbtq-frågor.

”De rättigheter som hbtq-personer har i Sverige i dag är resultaten av organisering, aktivism, påtryckningar och opinionsbildning”, kan man läsa i materialet.

I övningar menar man att den som kritiserar pride uttalar sig ”nedsättande”. Det finns många likheter mellan RFSL:s hbtq-certifiering och regionernas diplomering. Utbildning i intersektionalitet till exempel.

”En persons könsidentitet, könsuttryck, sexualitet, ålder, etnicitet, nationalitet, funktionalitet, samhällsklass, religion och trosuppfattning är alla exempel på identiteter som tillsammans skapar förutsättningarna för just den personen”, kan man läsa i Normino som slår fast att det alltid är upp till en person att själv avgöra ”om hen är transperson”.

Man talar också om ”medicinskt kön” som en ”föreställning” att kroppar ”kan delas in i antingen kategorin man eller kategorin kvinna” och skriver att ”variationen är i själva verket [kan vara] mycket stor”.

I hbtq-diplomeringen upprepas att det är fel att som vårdpersonal tro att det finns två kön. I ett påhittat exempel ska man diskutera varför det är dåligt att vid en personalaktivitet dela upp lag i ”tjejerna mot killarna”.

I en annan övning diskuteras varför det kan vara rätt att kasta en bok på avdelningens bibliotek som visserligen hjälpt många patienter men som är ”väldigt normativ och beskriver kvinnor och män som stereotyper”.

Vårdpersonal uppmanas att tala om könsorgan genom att använda ”det neutrala ordet genitalier” och undvika att säga kvinnligt kön eller manligt kön. Vid upprepade tillfällen framhålls ”hen” som det pronomen som ska användas i samtal och skrift.

När man tar upp ”inkluderande bemötande” visas en bild på hur toaletter görs könsneutrala.

I utbildningsmaterialet beskrivs också ”tvåsamhetsnormen”, alltså att två personer och inte fler lever tillsammans i en kärleksrelation, som en del av de ”begränsande” heteronormerna. Dessa normer kopplas också till ”ohälsa”.

I likhet med RFSL:s utbildningar lyfts även det marxistiskt präglade tankesättet intersektionalitet och att man inte ska behandla alla lika, eftersom olika personer kan tillhöra minoriteter som anses vara särskilt utsatta. Därför bör var och en snarare bemötas olika.

På en bild som används i materialet syns toppen av ett isberg, något som ska illustrera kränkningar mot minoriteter. Isberget under ytan består av så kal­lade ”mikroaggressioner” i form av ”blickar, suckar, välmenande kommentarer och frågor”. Regionerna hänvisar också den som vill läsa mer till RFSL:s webbplatser.

Det är inte konstigt att materialet från påverkansgruppen RFSL och det som regionerna använder sig av, påminner om varandra. Flera personer som arbetat med att ta fram regionernas hbtq-diplomering har kopplingar till RFSL.

Evangeliets erbjudande är en ny identitet i Kristus

Ledare I centrum av det kristna evangeliet står något som förr brukade beskrivas som det ”saliga bytet”:... onsdag 22/3 00:10

Upprop för samvetsfrihet – vill inte ange papperslösa

Samvetsfrihet. Tunga fackförbund, vänsterpolitiker och debattörer driver just nu en kampanj för att lärare, läkare... onsdag 22/3 07:00

Fler förhandlingar förlänger konflikten

Israelkrönika Mönstret känns välbekant: Precis före den muslimska fastemånaden ramadan organiseras ett regionalt... onsdag 22/3 00:00