Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära.
Efesierbrevet 2:17

Världen idag

Valet avgjort: Martin Modéus blir ny ärkebiskop

Martin Modéus, i dag biskop i Linköpings stift, valdes under onsdagen till ny ärkebiskop för Svenska kyrkan.

– Jag är tacksam och glad för stödet och ser fram emot att gå in i uppgiften, med Guds hjälp och tillsammans med goda kollegor och medarbetare, säger han i ett pressmeddelande.

Nyheter · Publicerad 14:25, 8 jun 2022

Martin Modéus heter Svenska kyrkans nya ärkebiskop. Han valdes under onsdagen med 59 procent av rösterna före biskop Johan Dalman.

När Antje Jackelén lägger ner staven under en gudstjänst i Uppsala domkyrka i höst blir det alltså Modéus som plockar upp den. Han blir därmed Svenska kyrkans 71:a ärkebiskop.

En av flera utmaningar för den nye ärkebiskopen är det sedan länge vikande antalet medlemmar i samfundet, och det faktum att det firas allt färre gudstjänster.

När Modéus av Kyrkans tidning fick frågan hur kyrkan bör agera i detta svarade han:

– Goda erfarenheter från dop, konfirmation, bröllop och begravning skapar en önskan att återvända. Så är det med alla gudstjänster. Vi behöver frimodigt fira många gudstjänster, också små, och regelbundet använda också de mer avlägset belägna kyrkorna, så länge det finns bedjande människor på plats.

– Kyrkan får inte dra sig tillbaka från landsbygden och inte heller från utsatta platser. Gudstjänst firar vi inte bara för eget välbefinnande; vi tar ett förbönsansvar för det samhälle vi lever i på just den plats där vi är.

Martin Modéus är 60 år gammal och född i Jönköping. Han är teologie doktor i Gamla testamentets exegetik och prästvigdes 1986. Han har därutöver verkat som bland annat författare och ledamot i Svenska kyrkans teologiska kommitté.

Som teologisk förebild lyfter Modéus bland annat fram broder Roger, förgrundsgestalt inom Taizérörelsen.

– Hans ljusa, Kristuscentrerade gudsbild och människosyn är en pastoral ledstjärna, säger han på Svenska kyrkans webbplats.

De som bett Modéus ställa upp i valet till ny ärkebiskop ska ha hänvisat till hans teologiska profil med fokus på att vara samlande brobyggare och förmågan att hålla i långsiktiga strategiska processer, säger han till Kyrkans Tidning.

– Svenska kyrkans viktigaste relevans finns i församlingarna, i folkkyrkans möten med människor i vardagen och i livets högtider i glädje och sorg. Där hjälper vi människor till livsmod och hopp, och vi berättar om Jesus, säger han.

Den 4 november stiger Martin Modéus in i sitt nya uppdrag.

Svenska kyrkans viktigaste relevans finns i församlingarna, i folkkyrkans möten med människor i vardagen och i livets högtider i glädje och sorg.

En sund familjepolitik ger styrka åt samhällsbygget

Ledare Det är tyst om familjen i valrörelsen. Samtliga riksdagspartier står i princip bakom uppfattningen... onsdag 10/8 00:20

Studie: Fem barn föddes levande efter abort

Minnesota. Fem foster föddes levande efter en abort i Minnesota förra året. Det slår en rapport från... onsdag 10/8 21:00

L: Inför förskoletvång för barn med dålig svenska

Barnomsorg. Liberalerna (L) vill införa förskoleplikt för barn som ligger efter med svenskan. I valmanifestet... onsdag 10/8 17:00

En anpassning till samtiden drar inte fler till kristen tro

Ledare Sommaren går in för landning och semesterfirare återvänder hem. Skolor och arbetsplatser förbereder... tisdag 9/8 00:00

Den 9 Av – en positiv ballast

Israelkrönika Nu på lördag kväll inleder judarna den årliga markeringen av datumet den 9 Av (Tisha b’Av) – sorgen...
Följ Världen idag i sociala medier