Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

Vägrade lämna ut handlingar – hänvisade till ny spionlag

Redan innan den nya lagen om utlandsspioneri trätt i kraft vägrade en kommunal chef i Sollentuna lämna ut begärda handlingar till media. Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke är kritisk.

– Det är en risk att enskilda tjänstemän och chefer noterar att riksdagen ändrat i tryck- och yttrandefrihetsförordningen och försöker tillämpa den hur som helst, säger han.

Nyheter · Publicerad 15:00, 30 nov 2022

Expressen har begärt och fått ut uppgifter från olika kommunala elbolag i syfte att granska effekter av elstödet. Men när tidningen, två dagar efter riksdagens ja till den nya utlandsspionerilagen, tog kontakt med kommunala Sollentuna energi och miljö stötte man på patrull.

Elnätschefen Johan Fält vägrade lämna ut uppgifter under förevändning att det kan handla om en påverkansoperation genom att försöka få honom att lämna ut uppgifter som tidningen, enligt Fält, ”inte ska ha”.

– Du åberopar ju tryckfrihetsförordningen för att komma över information som är säkerhetsklassad. Man kan använda den här informationen för att spionera. Jag vet inte vem du företräder, det är just därför den är hemlig, sade Johan Fält till tidningens reporter.

Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke är kritisk mot utspelet från Sollentuna energi och miljös elnätschef.

– Det är en risk att enskilda tjänstemän och chefer noterar att riksdagen ändrat i tryck- och yttrandefrihetsförordningen och försöker tillämpa den hur som helst. I ljuset av grundlagsändringen skulle det vara på sin plats om regeringen inleder en utbildningsinsats riktad mot myndighetspersonal för att både offentlighetsprincipen och meddelarfriheten ska värnas, säger Funcke till Dagens Nyheter.

Världen idag har sökt justitieminister Gunnar Strömmer (M), men i skrivande stund har han varken kommenterat det inträffade eller uttalat sig om huruvida myndigheter behöver utbildas i den nya lagen eller inte.

Sollentuna energi och miljös styrelseordförande Towe Ireblad (KD) medger att en av bolagets medarbetare sagt till Expressen att den här sortens handlingar inte längre kommer att få lämnas ut till medier på grund av den nya spionlagstiftningen.

– Det var en olycklig kommentar som varken representerar ledningens eller medarbetarens ståndpunkt i frågan, säger hon.

På sin webbsida hävdar Sollentuna energi och miljö att man främst sagt nej till Expressens begäran om uppgifter med hänvisning till säkerhetsskyddslagstiftningen, och inte till den nya spionlagen. Man skriver även att man välkomnar ett utlåtande i ärendet från Kammarrätten.

I ljuset av grundlagsändringen skulle det vara på sin plats om regeringen inleder en utbildningsinsats riktat mot myndighetspersonal...

Kanal 10 vädjar om ökat ekonomiskt stöd

Media. Den svenska tv-kanalen Kanal 10 står inför en tuff ekonomisk utmaning och behöver få in... lördag 28/1 18:00

TBN Nordic ändrar strategi – lägger fokus på playtjänst

Media. Den kristna ideella föreningen TBN Nordic gör förändringar i sin strategi och flyttar fokus från... lördag 28/1 13:00

Dags att tänka till kring våra församlingsstrukturer

Ledare Debatten som pågår gällande kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer rymmer många... fredag 27/1 00:10