Herre min Gud, många är undren du gjort och tankarna du tänkt för oss. Inget kan liknas vid dig.
Psaltaren 40:6

Världen idag

Vädjar: Låt debatten handla om barnens bästa

När förskola och föräldraledighet diskuteras hamnar fokus återkommande på föräldrar, jämställdhet, pension och nationalekonomi. Nu kräver flera debattörer att barnens mående i stället ska stå i centrum.

Nyheter · Publicerad 11:13, 30 okt 2019

”Förskoleideologin är en utväxt av den feminism som vill frigöra kvinnor från familjelivet så att de också får springa i ekorrhjulet. Hur barnen mår blir sekundärt. Det handlar nämligen inte om barnets bästa, utan om att skapa en ny sorts kvinna”.

Det skriver Ivar Arpi på ledarplats i Svenska dagbladet. I dag tror många föräldrar att deras små barn går miste om viktig ”socialisering” om de inte går i förskolan från tidig ålder, och att personalen är bättre lämpad att uppfostra deras barn än de själva, skriver han.

Men hur kommer det sig då att skolresultaten sjunkit under tidsperioden sedan förskolan fick läroplan och att den psykiska ohälsan bland unga ökar? frågar han sig.

”En annan fråga är vad det innebär för relationen mellan föräldrar och barn att de förra så till den grad tvivlar på sin egen betydelse för barnets välbefinnande?”

Arpi menar att förslag om obligatorisk språkförskola är en skenmanöver, integrationsfrågan används ”för att flytta fram andra positioner”.

I SvD propagerade nyligen flera debattörer, bland annat representanter för flera feministiska organ, för ännu mer kvotering i föräldraförsäkringen. Man förespråkar att föräldrapenningen ska ”koncentreras till barnets första tid i livet, särskilt den öronmärkta tiden” och vill göra det obligatoriskt för kommuner att erbjuda barnomsorg utanför kontorstid.

Lina Hagström och Evelina Hägglund från organisationen Haro, som arbetar för valfrihet i barnomsorgen, påpekar i en replik att diskussionen om föräldraförsäkringen måste börja handla om barnen.

”Den svenska föräldraförsäkringen behöver uppdateras så att den svarar mot barnens, i synnerhet de små barnens, behov. Föräldraförsäkringen måste ses som barnens försäkran om tillgång till sina egna föräldrar”.

”Nu tycks det tyvärr vara enklare att blunda för både barnets behov och mammans önskan, och driva heltid för kvinnor som norm och ett fokus på förskola och fritids i stället för föräldrar och familj”.

Att mamman ofta väljer att till en början ta hand om det barn hon burit på i nio månader stör måhända många svenska politikers idé om samhällsbygget, skriver Haroföreträdarna, men konstaterar att det ändå tycks vara många som föredrar att låta familjebygget se ut just så.

Förskoleideologin är en utväxt av den feminism som vill frigöra kvinnor från familjelivet så att de också får springa i ekorrhjulet. Hur barnen mår blir sekundärt.

En öppen debatt kritiskt för vår framtid

Ledare I veckan publicerades ett uppmärksammat öppet brev i tidningen Harper Magazine. Brevet är... lördag 11/7 00:00

Sverige behöver en kristen ”68-rörelse”

Ledare Har du känt dig frustrerad över att dina barn i skolbänken drillas i idéer och värden som strider... torsdag 9/7 00:00

Gammalt jättekors funnet i Pakistan

Historia. I juni upptäcktes ett stort marmorkors i bergen i norra Pakistan. Det kan vara mer än tusen år... lördag 11/7 16:51

Att vara sänd är att inte underskatta rollen som ”god granne”.

Inför söndag Mark 3:7–19 Just den här söndagen, den 12 juli, avslutar vi Hönökonferensen med en... fredag 10/7 12:00

Kan en kristen bära vapen?

Mot väggen Kan en kristen med gott samvete bära vapen i egenskap av polis eller militär och när så behövs även...

Hans Sundberg – min bakgrund

John Wimber och Vineyard i Sverige (del 2/10). På Fjellstedtska skolan blev Hans andedöpt och började lära känna Andens liv. Han låter vuxendöpa...