Herren har sin glädje i dem som vördar honom, som hoppas på hans nåd.
Psaltaren 147:11

Världen idag

Utrikesministern pressas att stå upp för Nordkoreas kristna

Vad gör regeringen för att lyfta de kristnas situation i Nordkorea? Den frågan ställer SD-politikern Björn Söder till utrikesminister Ann Linde (S). Bakgrunden till frågeställningen är Världen idags rapportering om brott mot religiösa minoriteter i Nordkorea.

Nyheter · Publicerad 12:00, 8 dec 2020

Den 12 november berättade Världen idag om den brittiska rapport som gör gällande att kristna i Nordkorea avrättas, utsätts för fruktansvärd tortyr och sätts i beryktade fångläger på grund av sin tro. Nu har riksdagsledamoten Björn Söder (SD) ställt en skriftlig fråga till utrikesminister Ann Linde (S) med anledning av uppgifterna.

”Avser ministern att till Nordkoreas ledning fördöma övergreppen på kristna och andra religiösa grupper, och på vilket sätt arbetar man genom ambassaden med att lyfta fram de kristnas situation i Nordkorea?” skriver Björn Söder.

Han ger även flera exempel på övergrepp som nämns i Världen idags artikel.

Ann Linde delar Björn Söders bild att religiösa grupper utsätts för övergrepp i Nordkorea.

”Regeringen ser med stor oro på den allvarliga situationen för de mänskliga rättigheterna i Nordkorea”, skriver hon i sitt svar till SD-politikern.

Hon lyfter fram att regeringen gav ut uppdaterade rapporter om situationen i olika länder i Asien och Oceanien förra året och att Nordkorea var ett av dessa länder.

”Av rapporten framgår … att religionsfriheten garanteras i landets konstitution men i praktiken är starkt begränsad. Exempelvis förekommer enligt vittnen och offer en aktiv förföljelse av personer som engagerat sig i religiösa aktiviteter som inte kontrolleras av staten, sökt sprida kristendomen eller varit medlemmar av församlingar med anknytning till grupper i utlandet”, skriver Ann Linde.

Hon vidhåller därefter att regeringen tar upp situationen i Nordkorea med nordkoreanska företrädare i olika sammanhang, bland annat genom ambassaden i Pyongyang.

Världen idag hör av sig till utrikesminister Ann Linde för att be henne förtydliga på vilket sätt Sverige tar upp frågan i kontakter med nordkoreanska företrädare och får mejlsvar av Utrikesdepartementets pressavdelning.

”Detta görs regelbundet, av vår ambassad i Pyongyang liksom av Utrikesdepartementet. Bland annat tog dåvarande utrikesminister Margot Wallström upp den allvarliga situationen gällande mänskliga rättigheter vid besök i Sverige av den nordkoreanske utrikesministern 2018”, skriver UD.

Sverige är en av de större givarna av humanitärt bistånd till Nordkorea. Skulle ni kunna villkora biståndet för att tvinga Nordkorea att upphöra med brotten mot mänskliga rättigheter?

”Sverige ger humanitärt bistånd till Nordkorea genom Sida sedan 1995. Det svenska humanitära stödet syftar till att rädda liv och lindra nöd. [...] Eftersom det humanitära biståndet är behovsstyrt och opartiskt kan det inte villkoras. Dessa grundprinciper är viktiga för att säkerställa att det är just den drabbade befolkningen med de största humanitära behoven som får del av biståndet.”

På vilket sätt arbetar Sverige för att EU ska sätta press på Nordkorea i de här frågorna?

”Sverige bidrar genom att vi som en del av EU årligen lägger fram och stöder FN:s resolutioner om situationen för de mänskliga rättigheterna i Nordkorea. Sverige och EU menar att FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Nordkorea, advokaten Tomás Ojea Quintana, och FN:s råd för mänskliga rättigheter är viktiga och ska få möjlighet att besöka Nordkorea. Regeringen beklagar att FN-rapportören ännu inte fått besöka Nordkorea”, skriver UD.

Departementet uppger vidare att Sverige, under sin tid i FN:s säkerhetsråd 2017– 2018 lyfte frågan.

”På begäran av bland anant Sverige hölls i december 2017 också ett specifikt möte om situationen för de mänskliga rättigheterna i Nordkorea”, skriver UD.

Regeringen ser med stor oro på den allvarliga situationen för de mänskliga rättigheterna i Nordkorea.

Stigmatisering av Polen drivs av ideologiska särintressen

Ledare EU-kommissionen fortsätter att rasa mot medlemslandet Polen som anses bryta mot grundläggande... lördag 27/11 00:10

Första Advent en kontrast till politiskt kaos

Ledare Veckan mellan Domsöndagen och Första Advent, alltså vid skiftet från ett gammalt kyrkoår till ett... lördag 27/11 00:00

Tomas Sjödins författarskap prisas igen

Kultur. Författaren och pastorn Tomas Sjödin har tilldelats året Birger Norman-pris.   Priset vill... lördag 27/11 18:00

Oklart vem som bär skulden för regeringskollapsen

Hade Magdalena Andersson (S) kännedom om att Miljöpartiet kunde lämna regeringen om... lördag 27/11 14:00

Mission på sociala medier i en onådd folkgrupp

Missionsglimten Det plingar till i min telefon. Ett meddelande kommer in på en säker chatt-app från en medarbetare... lördag 27/11 00:00

Hela havet stormar i riksdagen efter den historiska onsdagen

Ledare Hela havet stormar. Så beskrev Sveriges radios Tomas Ramberg situationen efter att MP deklarerat... fredag 26/11 00:10

Senaste nytt

    Därför terrorstämplade Israel sex så kallade ”humanitära” organisationer

    Israelkommentar I oktober terrorstämplade Israel sex humanitära icke-statliga organisationer, så kallade NGO:s....
    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier