Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden
1 Petrusbrevet 1:5

Världen idag

Anna Karlfeldt Foto: Sanna Dolck Wall

Utbildningschef: ”Föräldrar kan känna sig kränkta”

Utbildning, dialog med föräldrar och skarpa krav på att förskolepersonalens attityder inte bidrar till att begränsa barnen.

Det är några av de åtgärder som Malmö tar till för att få bukt med hedersproblematik på stadens förskolor.

Nyheter · Publicerad 06:50, 18 nov 2021

Anna Karlfeldt, utbildningschef på förskoleförvaltningen, är inte förvånad över den bild som tecknas i intervjuer med personal på 13 förskolor.

– Det är bara en bekräftelse på att den hedersproblematik som finns i samhället i övrigt, också finns i förskolan, säger hon till Världen idag.

Redan 2019 kom rapporten Heder och samhälle, som baserades på en kartläggning i Sveriges tre största städer. Undersökningen visade bland annat att en stor andel av Malmös ungdomar utsätts för begränsande normer och våld i hederns namn.

Sedan inventeringen om förskolan kom i somras har Malmö dragit i gång en rad fortbildningssatsningar.

Bland annat erbjuds samtliga medarbetare en utbildning kring hedersproblematik i förskolan.

– Nu när vi gjort inventeringen och alla fått ta del av den, sätter vi extra fokus på att fortbilda brett kring frågan. För även om det här inte är ett problem på en förskola i dag, kan det bli det i framtiden, säger Anna Karlfeldt.

Inventeringen visade att barnen i en del fall får höra hemifrån att de till exempel inte kan leka med barn av motsatt kön, inte får visa någon avklädd kroppsdel eller måste bära slöja.

Stort fokus ligger därför på att tidigt förklara för föräldrarna vad de och barnen har att vänta på förskolan.

– Normer och värden ligger så nära dig som individ, och upplevelsen av dig själv. Därför är det lätt att man som förälder kan känna sig kränkt när vi är inne och ifrågasätter hur man väljer att förhålla sig till livet, säger Anna Karlfeldt.

– Skiljer det mycket mellan de värderingar som familjen har och de som finns i förskolan blir dialogen ännu viktigare, för att kunna mötas i något som är bra för barnet.

Också förskolans personal måste vara beredd på att ännu tydligare ställa sig bakom den gemensamma värdegrunden.

– Om du ska jobba i förskolan behöver du parkera ditt privata jag när du går in i förskolan och ta på dig din professionella kostym, så att du jobbar utifrån de normer och värderingar som finns i skollagen och läroplanen, säger Anna Karlfeldt.

Skiljer det mycket mellan de värderingar som familjen har och de som finns i förskolan blir dialogen ännu viktigare.

Organisationer larmar: Tufft ekonomiskt läge för barnfamiljer

Ekonomi. Ökade kostnader för mat, el och räntor gör det svårt för familjer att få ihop vardagen och barnen... måndag 20/3 13:00

Veckans KD-affär vittnar om en partikultur på glid

Ledare För ett halvår sedan fick Kristdemokraterna gå in i regering som näst starkaste parti. Det var en... lördag 18/3 00:10