Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Uppståndelsebön för död flicka skapar debatt i Sverige

I december bad församlingen Bethel i Kalifornien, USA, i flera dagar för att en tvåårig flicka som plötsligt avlidit skulle återuppstå. Miraklet uteblev, och initiativet har blivit omdebatterat också i Sverige. Kritiker menar att bönen är ett ”varningstecken”, andra pekar på att Jesus faktiskt sagt att hans efterföljare ska uppväcka döda.

Nyheter · Publicerad 21:00, 22 jan 2020

”När en församling ägnar nästan en vecka åt att be för en död flickas återuppståndelse, då är det ett tecken på att balansen rubbats.”

Så skriver Joakim Hagerius på tidningen Dagens ledarsida, där han menar att det finns ”varningstecken” kring församlingen,som också har stort inflytande över svensk frikyrklighet. Bland annat reser många unga till Bethel för att gå på bibelskola.

Ledar­artikeln har fått bland andra pingstledaren Daniel Alm att reagera. I ett Facebookinlägg skriver Alm att timingen för utspelet, under samma vecka som Knutby­rättegången, ”visar att man distan­serar sig från den pingst­karismatiska rörelsen genom att vilja visa sig duktig och granskande”.

Han skriver att det finns element som också han tvekar inför när det gäller Bethel, men menar att det finns mycket mer än det som kan kritiseras.

”Det finns en församling och en rörelse runt Bethel som också burit mycket god frukt.”

Även kristna aktivisten och författaren Micael Grenholm tar uppståndelse­bönen i försvar. Han understryker att han inte är okritisk till teologin i Bethel och att bön alltid ska respektera de inblandande parternas vilja och önskan, vilket skett i detta fall.

”Men en sak kan jag säga med säkerhet: att be för att ett litet barn ska uppväckas från döden är inget konstigt eller obibliskt, det är inte att gå för långt på något sätt.”

Han menar att för de flesta kristna i världen är bön om uppståndelse inget konstigt, och citerar Jesu befallning i Matteus tionde kapitel:

”Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar.”

Enligt Bethel är familjen, trots att flickan inte uppstått, tacksam för bönerna och det massiva stödet. Församlingen konstaterar på Facebook att genombrottet de bad om inte skedde.

– När ett mirakel sker ger vi Gud äran för det. Om det inte sker så beskyller vi inte Gud, utan vi ger honom ändå äran. Våra erfarenheter, svåra eller inte, förändrar inte den han är, har församlingens pastor Bill Johnson sagt i ett videoklipp.

När ett mirakel sker ger vi Gud äran för det. Om det inte sker så beskyller vi inte Gud, utan vi ger honom ändå äran. Våra erfarenheter, svåra eller inte, förändrar inte den han är.

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Känd ateist ville inte svara på frågor om islamism

Storbritannien. När den kände ateisten Richard Dawkins i en intervju får frågor om islamism blir han plötsligt... fredag 31/3 07:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00