Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen, från evighet till evighet är du, Gud.
Psaltaren 90:2

Världen idag

Uppsägning på Bjärka väcker starka känslor

Avtalet för den ekumeniska kommuniteten på Bjärka-Säby har sagts upp av slottets ägare, Pingstkyrkan Linköping. Församlingen vill att verksamheten ska kopplas tydligare till pentekostal tradition. Beskedet beklagas av kommuniteten.

Nyheter · Publicerad 08:00, 12 mar 2021

Diskussionen går flera år bakåt i tiden och handlar bland annat om i vilken utsträckning pingstförsamlingen ska härbärgera verksamhet på Bjärka-Säby som präglas av annan teologi och liturgi än den inom pingströrelsen.

Den ekumeniska kommuniteten, där bland andra Peter Halldorf haft stort inflytande, fick nyligen ett brev från församlingsledningen i Pingstkyrkan i Linköping där avtalet med kommuniteten sägs upp, något som tidningen Dagen först rapporterade om. 

– Det började glida längre och längre bort från församlingen och blev till slut till två världar i fråga om spiritualitet, liturgi, ordning och beslut. Sedan bildades kommuniteten som i praktiken kom att ta över ansvaret för livet på slottet alltmer, säger Marcus Sönnerbrandt, föreståndare och pastor i Pingstkyrkan Linköping, till tidningen.

Han betonar att man inte tar avstånd från kommuniteten. Däremot innebär pingstförsamlingens beslut att de tar över ansvaret för det ordinarie gudstjänstlivet på Bjärka. Samtidigt ska kommuniteten kunna hyra in sig och man ska fortsatt kunna ha samlingar utifrån andra ordningar.

– Vi stänger inte dörren för kommuniteten, vi stänger inte dörren för deras gudstjänster eller retreater.

Förändringen kommer att äga rum någon gång under sommaren i år, men exakt på vilket sätt det kommer att se ut praktiskt återstår att se. 

När den ekumeniska kommuniteten 2012 fick ansvar för delar av gudstjänstlivet på slottet ledde det till turbulens i pingstförsamlingen, och några medlemmar valde att lämna med hänvisning till att man kände sig främmande inför den spiritualitet och teologi som präglade kommuniteten.

I ett svarsbrev från Jonas Everborn, föreståndare för ekumeniska kommuniteten, uttrycks sorg över det senaste beskedet och han efterfrågar förnyad dialog om konsekvenserna av församlingens beslut. Här framhålls den betydelse det dagliga gudstjänstlivet har, också för personer inom pingst, och att öppenheten för olika traditioner berikar livet och tron enligt många.

Tidebönerna och söndagens mässa är enligt Everborn ryggraden i allt kommuniteten gör på Nya slottet och han skriver att det smärtar att det är ansvaret för dessa man ser ut att bli fråntagna.

”Nu är vi osäkra på hur församlingen vill att vår framtida relation ska se ut? Kan ni se oss som en gåva, om än av oväntat slag?”

Bland dem som uttrycker förståelse för pingstförsamlingens beslut finns Daniel Alm, föreståndare för Pingst FFS, som tidigare uttryckt viss oro över att kommuniteten rört sig bort från pingströrelsens praxis, skriver Dagen. 

– Det här är inget fjärmande från ekumeniken, ingen isolering. Pingst i Linköping är en av vår rörelses absolut mest ekumeniskt orienterade församlingar, och det kommer de att fortsätta vara, säger han till tidningen.

I sociala medier möter beskedet starka reaktioner. Medan vissa kristna profiler välkomnar beskedet finns det andra som är kritiska.

Bjärka-Säby

Nya slottet på Bjärka-Säby ägs av Pingstkyrkan Linköping, som övertog slottet som en donation från godsägarfamiljen Ekman 1980.

Verksamheten på slottet har drivits av en ekumenisk kommunitet, där bland andra Peter Halldorf haft stort inflytande.

Nya slottet har varit öppet året runt för retreater, studier och samtal. I lokalerna har det även hållits seminarier och konferenser med varierande inriktning.

Om frikyrkan och samkönade relationer

Ledarkrönika Debatten har gått hög sedan Joel Halldorfs text i Expressen om att frikyrkan fullt ut bör acceptera... torsdag 17/6 00:10

Vårtecken för oföddas rätt till liv en utmaning till Sverige

Ledare Det finns tecken som låter ana en växande förståelse för kritiken mot abortsituationen i världen.... torsdag 17/6 00:10

Ett steg närmare föräldralag med minskat pappa-fokus

Familj. I framtiden kan det bli svårare att veta vem som är biologisk far till ett barn. Detta sedan... fredag 18/6 09:00

Fortsatt stöd för Israels regering från kristna Israelvänner

Israelkommentar Efter tolv år med Benjamin Netanyahu vid makten svors på söndagskväll en ny regering in i det...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier