Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Foto: Pixabay.

Uppmaningen till kristna: Be och rösta

Under onsdagen öppnade möjligheten till förtidsröstning i Europaparlamentsvalet och den 26 maj hålls det traditionella EU-valet då över 400 miljoner människor kan rösta. Och oavsett om du som kristen gillar eller ogillar EU är vårt uppdrag att be och rösta, menar den Europeiska evangeliska alliansen.

Nyheter · Publicerad 16:34, 9 maj 2019

EU-valkampanjen är nu i gång på allvar såväl i Sverige som runt om i Europa. 28 länder, däribland Storbritannien vars utträde ur unionen skjutits upp, går till val.

EU-valet hålls vart femte år och 2014 var det bara drygt hälften av de röstberättigade i Sverige som röstade. Snittet i hela EU låg på 42 procent. Nu är förhoppningen att fler ska ta sig till vallokalen.

Och Europeiska evangeliska alliansen (EEA), som representerar cirka 23 miljoner kristna, har särskilt riktat sig till dessa och uppmanar till att vara aktiv i valet.

Rösta ”genomtänkt och i bön”, skriver EEA som också påminner om befallningen i Bibeln att be för all överhet och att EU ingår i detta.

”Om du generellt gillar eller ogillar EU är irrelevant. EU existerar, och vi uppmanas att be för EU”, skriver man.

För oss svenskar är valet till Europaparlamentet det största val vi deltar i, faktum är att det omfattar fler än det amerikanska president- och kongressvalet.

Så går valet till

För att få rösta behöver du ha fyllt 18 år och vara svensk medborgare.

EU-valet går till på samma sätt som valen till kommun, landsting och riksdag i Sverige. Du får ett röstkort hem i brevlådan och kan sedan förtidsrösta eller rösta i vallokal på valdagen.

Du väljer vilket parti du vill ska representera dig i Europaparlamentet. Du kan rösta på en viss person på partiets lista genom att sätta ett kryss vid namnet.

Ett parti måste få minst fyra procent av rösterna för att få plats i Europaparlamentet.

Källa: riksdagens.se

Kyligt sinne viktigt i het klimatfråga

Ledare Klimatet framstår allt mer som det tjugoförsta århundradets ödesfråga. Medvetenheten om allvaret i situationen växer. I vårens EU-val ansåg väljarna...