Bön

Unikt: Messianska judar och kristna araber enas i böne­upprop för Israel

En stor grupp israeliska pastorer har tagit initiativ till omvändelse, bön och fasta för sitt land. Bilden visar några av dem samlade till bön, däribland Avi Mizrachi i ljusblå skjorta.

Ett stort antal ledare inom den messianska rörelsen och den kristna arabiska rörelsen i Israel har enats om tre dagar av bön och fasta för sitt land, med början nu på söndag. 

”Israels oskyddade södra gräns var en återspegling av en olycksbådande andlig verklighet”, skriver pastorerna i uppropet där de manar alla Jesus­troende att delta. 

Publicerad Uppdaterad

Över 35 israeliska pastorer, både messianska judar och kristna araber, har tagit initiativ till tre dagar av omvändelse, bön och fasta för sitt land, den 25 till 27 februari. I en skrivelse uppmanar de alla Jesustroende i Israel att komma samman inför Gud i ödmjukhet och be för situationen i landet.

Ledarna konstaterar att situationen är desperat och att staten Israel går igenom vad som skulle kunna vara den mest kritiska tidpunkten i dess historia sedan bildandet 1948, med attacken från Hamas den 7 oktober förra året, med krig på flera fronter samt allvarliga påtryckningar och krav från USA och andra länder.

”Israels oskyddade södra gräns var en återspegling av en olycksbådande andlig verklighet, att våra andliga portar var öppna och oskyddade så att satan bittert kunde anfalla oss på grund av synd i vårt land”, skriver pastorerna i uppropet.

Pastorerna menar att några av orsakerna till att Israel tappat en del av Guds beskydd är splittring och fiendskap inom landet, aborter, sexuell omoral, stolthet, en form av avgudadyrkan med nyandliga inslag samt att man förkastat Guds suveränitet. 

Den första dagen av fasta och bön kommer att ägnas åt personlig omvändelse, den andra dagen åt omvändelse och bön för de Jesustroende i landet. Det handlar enligt initiativtagarna till uppropet om att det finns oförlåtelse, splittring och bristande bekännelse av synd inom och mellan messianska församlingar, liksom mellan ledare.

Den tredje dagen kommer de troende att stå tillsammans inför Gud och be om förlåtelse för det israeliska folkets synder.

Avi Mizrachi.

En av pastorerna som skrivit under uppropet är Avi Mizrachi, pastor i den messianska församlingen Adonai Roi i Tel Aviv och vd för Dugit Outreach Centre i staden. Han berättar för Världen idag att han är en del av en grupp lokala, israeliska pastorer som har bett för sitt land en gång varje månad i åtta år.

Utifrån den gruppen har böneinitiativet den 25 till 27 februari vuxit fram. Och varje dag ansluter sig fler pastorer som vill vara en del av detta.

– Det här är mycket viktigt. Jag tror att vi lever i en profetisk tid, säger han och talar om fullbordandet av Guds löfte att föra sitt folk tillbaka till landet.

Från 600 000 judar i Israel år 1948 har antalet vuxit till mer än sju miljoner i dag. 

Steg två i Guds plan är att utgjuta sin helige Ande över Israels folk och ge dem ett nytt hjärta, menar Mizrachi. Det är vad de bedjande pastorerna vill se hända ännu mer, även bland araber. 

Kristi kropp i Israel har vuxit mycket under de senaste 30 åren, från några hundra troende till fler än 20 000 och ungefär 500 församlingar, förklarar han.

– Yeshua (Jesus) är vårt enda hopp. Vi går mot den yttersta tiden och vi vet att världen kommer att bli mörkare, med allt fler krig i Mellanöstern. Men Gud kallar oss som troende i Israel att låta hans ljus lysa och visa vägen för hans folk.

Avi Mizrachi och hans fru Chaya ses här under en bönesamling i Israel.

Det här är första gången som den messianska rörelsen ber tillsammans på det här sättet, även om man har haft samlingar förut där man bett varandra om förlåtelse. Nu har man kommit överens om att enas, trots olikheter och skillnader i teologi, och fokusera på de grunder i tron som man har gemensamt.

Det här är tiden för oss som troende att komma samman och stå med vårt folk.

Avi Mizrachi

– Vår nation befinner sig i ett trauma. Det är begravningar av soldater som blivit dödade nästan varje dag. Familjer gråter och vi vet inte hur många av gisslan i Gaza som fortfarande lever. Det här är tiden för oss som troende att komma samman och stå med vårt folk, be med dem, trösta dem, älska dem och berätta för dem att vårt hopp är i Messias, vår Herre Yeshua, säger Avi Mizrachi.

Han vill också uppmuntra kristna i Sverige att fortsätta be för de troende i Israel.

– Det betyder så mycket för oss.

Pastor Avi Mizrachi och hans fru Chaya (t h) är församlingen Arkens främsta samarbetspartner i Israel. Här är de och deras dotter Sarah på besök i Sverige med pastor Linda Bergling 2019.
Powered by Labrador CMS