Därför ska allt som ni sagt i mörkret höras i ljuset, och det som ni viskat i örat i enrum ska ropas ut på taken.
Lukas 12:3

Världen idag

Ungersk pastor slår tillbaka efter EU-kritik

Liberala, globalistiska krafter inom EU straffar de länder som vill hålla fast vid nationalism och sitt kristna arv. Det menar Sandor Nemeth, pastor för en 70 000 medlemmar stor församling i Budapest. ”Om inte ett mirakel inträffar kommer vi att bli ögonvittnen till födelsen av ett världsherravälde”, skriver han.

Nyheter · Publicerad 11:30, 24 okt 2018

I början av september beslutade EU-parlamentet att ta till ”EU:s atombomb” – artikel 7 – mot Ungern. Bakgrunden är en rapport där Ungern anklagas för att inte leva upp till EU:s standard gällande bland annat yttrandefrihet, minoriteters rättigheter och oberoende inom rättsväsende (se faktaruta).

Artikel 7 innebär att EU-länderna nu kommer att inleda en granskning av Ungern, något som i slutändan kan innebära att landet tillfälligt förlorar sin rösträtt.

Ungerns premiärminister Viktor Orbán har starkt tillbakavisat rapporten och menar att den bygger på falska uppgifter.

– Ni fördömer Ungern, ett land som tillhört familjen av kristna länder i över tusen år! Ni tror att ni vet bättre än ungrarna själva om hur de vill ha det, sade Orbán i den hätska debatt som föregick omröstningen.

Nu har Sandor Nemeth, pastor för Europas största frikyrka – 70 000-medlemmarsförsamlingen Faith Church i Budapest – kommit till Orbáns försvar.

”Rapporten är en blandning av lögner och sanning”, skriver han i ett brev som blivit offentligt.

Nemeth påpekar att han har levt 40 år i en diktatur och menar att han känner igen ”korrupta metoder från propagandister”.

Han vidhåller att rapporten är ett straff från globalistiska liberala krafter inom EU, som inte anser att Ungern har öppnat sina gränser för migranter i tillräckligt stor utsträckning och inte velat överge sina kristna värderingar.

”Under Orbánadministrationen finns det inte någon statsfinansierad gay- och genuspropaganda i statliga medier och på skolor. Kristna kyrkor är fria att predika Guds lag och evangeliernas ord om behovet av försoning från olika handlingar och livsstilar som är syndfulla och dåliga enligt Guds Ord”, skriver han.

Sandor Nemeth menar att Victor Orbán har blivit fiende nummer ett hos den västeuropeiska eliten just för att han stått upp för judisk-kristna värderingar.

”Skulle han ge upp sina ideal skulle han bli en politisk superstjärna. Men förhoppningsvis kommer han fortsätta på den jobbiga och smala vägen”, skriver han.

Enligt Sandor Nemeth blir det en allt större splittring inom EU, med globalistiska, liberala västländer på ena sidan och mer konservativa, nationalistiska östländer på andra sidan.

”Östeuropeiska stater vill behålla sitt nationella oberoende. De vill också hålla fast vid sina kristna traditioner, så de motsätter sig ultraliberalisternas kulturrevolution”, skriver Nemeth, och påpekar att de östeuropeiska länderna har kommunismens överstatliga förtryck i minnet.

Västeuropeiska länder anser i stället att integration och samgående är lösningen på Europas problem, menar han. Sandor Nemeth går så långt att han skriver att han tror, att den gamla drömmen om ett europeiskt storvälde lever kvar hos politiker i framför allt Tyskland och Frankrike.

”Nu ser de en möjlighet att uppnå sin gamla dröm på ett fredligt sätt – genom avtal, allianser och förhandlingar”, skriver han. 

Drömmen grundar sig, enligt Budapest-pastorn, på en rädsla för att USA, Kina och Ryssland ska gå om Europa.

Han uttrycker en oro över att omröstningen i EU-parlamentet visade att även höger­partier och kristdemokratiska partier hellre ställer sig på den ”vänsterliberala sidan” än på den ”populistiska högersidan som lutar sig på kristna värderingar”. Han menar att valet till EU-parlamentet i maj 2019 kommer bli ett ödesval.

”Om inte ett mirakel inträffar kommer vi, från och med maj 2019, att bli ögonvittnen till födelsen av ett världsherravälde”, skriver han.

Detta herravälde kommer, enligt Sandor Nemeth, inte bara handla om ett vänskapligt samarbete, utan innebära en överstatlig regering och kontrollmyndighet.

Sandor Nemeth tror att det som sker i EU kan ha profetisk betydelse och hänvisar till Uppenbarelseboken och Daniels bok.

”Oavsett vad som händer är jag som troende övertygad om att profeternas ord inte kommer slå fel”, skriver han.

Så gott som samtliga svenska EU-parlamentariker – förutom SD:s ledamöter – röstade, enligt TT, för att inleda den så kallade artikel 7-granskningen av Ungern. En av dem som röstade för granskningen är Gunnar Hökmark (M).

– Jag röstade ja för att Viktor Orbán har drivit en politik bortom rättsstatens principer och de grundläggande värden som EU bygger på, och som alla medlemsländer har skrivit under på, skriver han i ett mejl till Världen idag.

– Inledandet av en granskning av Ungern är ett sätt att markera mot denna utveckling, fortsätter han.

Att omröstningen skulle vara ett straff mot Ungern för att landet vill ha kvar sitt nationella självbestämmande och sina konservativa, kristna värderingar håller Hökmark inte med om.

– Idén om att rätt ska gå före makt har varken med nationellt självbestämmande eller kristna respektive konservativa värderingar att göra. Ungern är fri att föra en konservativ politik eller vilken annan politik som helst, men det innebär inte att bryta mot rättsstatens principer och medlemskapets regler, skriver han.

Det finns de som menar att liberalglobalistiska europeiska makthavare – med Tyskland och Frankrike i spetsen – arbetar för att EU ska bli ett imperium. Ligger det någon sanning i det, enligt dig?

– EU är en demokratisk sammanslutning av Europas länder, som har enat vår kontinent och skänkt oss frihet, fred och tillväxt genom ökat samarbete. Det är detta som de flesta arbetar för. Inga beslut fattas i EU utan att Sveriges riksdag eller svenska Europaparlamentariker varit med i beslutsprocessen, skriver Hökmark.

Han påpekar därefter att EU-parlamentariker inte alltid tycker likadant, men att det är poängen med Europaparlamentsval.

– Själv anser jag att vi i EU behöver mer lagstiftning och samordning inom vissa politiska områden, som handelspolitiken och utrikespolitiken, och inte alls inom andra, som sociala pelaren, skriver han.

Östeuropeiska stater vill behålla sitt nationella oberoende. De vill också hålla fast vid sina kristna traditioner, så de motsätter sig ultraliberalisternas kulturrevolution.

Här är anklagelserna mot Ungern

För det första handlar det om valsystemet. Trots att Victor Orbáns parti Fidesz ”endast” fick 49 procent av rösterna, fick de nämligen mer än två tredjedelar av parlamentsstolarna. Detta har att göra med att landet har ett system med både partival och personval.

En annan anklagelse mot Ungern rör yttrandefriheten. Många av de stora medierna kontrolleras nu av staten, menar kritikerna.

Nästa anklagelse mot Ungern rör universitetsvärlden. Den akademiska friheten finns inte kvar, enligt kritikerna. Bland annat kritiseras uppgiften om att Orbáns parti tagit bort genusstudier från de statligt finansierade masterprogrammen på universitet och motiverat detta med att ämnet "inte är en vetenskap utan en ideologi".

En annan anklagelse mot landet handlar om mänskliga rättigheter. Människorättsorganisationer ses som utländska hot och det förekommer intolerans mot romer, judar och hbtq-personer, menar man. Samtidigt behandlas asylsökande och migranter ovärdigt, enligt rapporten.

Landets migrationspolitik är i sig något som också får kritik. Medan länder som Sverige tog emot över hundratusen asylsökande år 2015, har Ungern satt upp gränsstaket, tagit emot få flyktingar och infört lagar som försvårar migration. Ungerns regering menar å sin sida att immigration inte är en mänsklig rättighet och att det kontroversiella lagpaketet ska stoppa illegal migration.

Nästa anklagelse rör korruption – under de senaste åren har denna ökat, enligt rapporten.

Slutligen kritiseras också landets domstolsväsen som, enligt rapporten, inte är oberoende.

En skridskolegend har fått gå hem

Ledare Skridskolegenden Jonny Nilsson berättade i ett reportage i Världen idag (våren 2021) om hur hans... fredag 24/6 00:00

Ny vapenlag redo att klubbas i USA

USA. Tuffare bakgrundskontroller och större möjlighet att neka personer som dömts för våld i nära... måndag 27/6 10:00

Segregationen ökar i hela landet

Rapport. Segregationen ökar och allt fler människor bor i utsatta områden, visar en ny rapport från Delmos,... måndag 27/6 07:00

Skolor ska få hjälp att förebygga våld

Våldsdåd. På kort tid har Sverige skakats av flera våldsdåd i skolmiljö. Nu vill regeringen stärka säkerheten... söndag 26/6 18:00

Svaret på vår djupaste längtan finns hos en enda person

Krönikor För några år sedan satt jag på tunnelbanan på väg till bibelskolan där jag studerade. I varje... torsdag 23/6 00:10

Tryck från hbtq-grupper kräver vaksamhet hos församlingen

Ledare Slutna grupper på Facebook arbetar aktivt för att undergräva den bibliska synen på homosexualitet.... torsdag 23/6 00:10

WHO i krismöte om apkoppor

Smitta. Med anledning av den snabba spridningen av apkoppor kommer Världshälsoorganisationen WHO under... söndag 26/6 12:00

Kommer vi att känna igen varandra i himlen?

Mot väggen I Bibeln står det ju att vi i himlen kommer att vara som änglarna (Matt 22:30). Betyder det att vi...

Gärna blomsterkrans – men spola nubben i slasken

Andakter av Carl-Erik Sahlberg. Midsommarhelgen närmar sig och därmed den ljusaste tiden och den ljusaste natten på året. Nu sitter...
Följ Världen idag i sociala medier