Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Ungern beslöt stoppa hbtq-info till unga

Prideflaggor på allmän plats kan förbjudas på allmän plats i Ungern. Detta sedan landets parlament i veckan godkände lagändringar som bland annat förbjuder spridandet av information som anses främja homosexualitet bland unga. Samtidigt godkändes beslut om att upprätta ett sökbart register över personer som dömts för sexuella övergrepp mot barn.

Nyheter · Publicerad 09:00, 19 jun 2021

Material som ”främjar könsidentitetsmässiga avvikelser, könsbyte och homosexualitet får inte göras tillgängligt för personer under 18 år”, lyder en del av lagtexten.

Lagändringarna lades fram av premiärminister Viktor Orbáns konservativa högerparti Fidesz, och röstades igenom med stöd av Jobbik, med 157 röster för och 1 emot. Alla andra oppositionspartier bojkottade omröstningen.

Den del av lagstiftningen som rör hbtq-frågor har kritiserats kraftigt av människorättsgrupper och flera oppositionspartier, och i måndags samlades omkring 10 000 personer vid parlamentet för att visa sitt missnöje, uppger Deutsche Welle (DW).

Från början innehöll lagen endast skrivningar om skärpta straff för sexövergrepp mot barn, liksom om det så kallade pedofilregistret. De andra delarna lades till först veckan före omröstningen.

Eftersom lagen inte tydligt definierar ”främjande av homosexualitet” för minderåriga skulle i princip Pride-flaggor nu kunna förbjudas på allmän plats, påpekar DW. Lagen kan också komma att påverka innehållet i serier och filmer som visas på biografer och tv.

Andras Bozoki, ungersk statsveterare vid Central European University (CEU) i Wien, beskriver det nytillkomna fokuset på hbtq-frågor i lagpaketet som en politisk avledningsmanöver för landets hårt ansatte premiärminister Viktor Orban.

Förslagen lades fram i ett läge när ungrarna är missnöjda med regeringens hantering av corona-pandemin och en rad korrputionsskandaler, påpekar han för DW. Dessutom har frågan lyckats splittrat den politiska oppositionen.

Andras Bozoki tror att lagändringarna kommer att överklagas på europeisk nivå.

Så skedde med den ryska lag mot ”homosexuell propaganda” som infördes 2013. Lagen överklagades till Europadomstolen för mänskliga rättigheter, som fann att den bröt mot de artiklar i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna som skyddar yttrandefriheten och förbjuder diskriminering.

Den ryska lagen har dock inte dragits tillbaka. Detta eftersom den ryska författningsdomstolen redan 2015 beslutade att Europadomstolen för mänskliga rättigheter inte har något mandat över lagar som överensstämmer med den ryska grundlagen.

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10