Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

Ungdomsstyrelsen har träffat Frälsningsarmén

Efter att Frälsningsarmén dementerat uppgiften om att Ekhos bidragsbeviljade projekt är förankrat i samfundet, har Ungdomsstyrelsen nu haft ett möte med företrädare för Frälsningsarmén.

Nyheter · Publicerad 00:00, 1 feb 2013

Fredrik Wikström, chef för enheten för organisationsstöd på Ungdomsstyrelsen, vill inte ge några detaljer kring vad som sades på mötet som ägde rum på torsdagen.
– Det vill jag inte kommentera i det här läget. Men vi hade ett bra samtal. De gav sin version av saken och vi presenterade på vilka grunder vi har fattat beslut, säger Fredrik Wikström.
Han säger att Ungdomsstyrelsen även planerar ett möte med Ekho under veckan. Men inte heller där vill han gå in på detaljer eller orsaken till mötet, men han uppger att det handlar om att diskutera Ekhos ansökan för projektbidraget.
– Det viktiga nu är att vi pratar med de parter som det här berör för att inhämta deras versioner.

Ni har tidigare sagt att Ekho kan komma att bli återbetalningsskyldig. Vad kan du säga i nuläget om det projektstöd som betalats ut?
– Jag har egentligen inga andra kommenterar än det vi har sagt tidigare. Om vi får in nya uppgifter som förändrar projektet kan vi fatta nya beslut. Så är det alltid.

Fredrik Wikström menar att det inte är något ovanligt att ett projekt som beviljats statligt stöd, tar sig en annan riktning under resans gång.
– Då är rutinen att organisationen ska meddela det till bidragsgivaren. Och då ska vi fatta beslut om vi godkänner den förändrade inriktningen av projektet. På så måtto är det inget som skiljer sig från den ordinarie rutinen, säger han.

Men nu handlar det om att Frälsningsarmén från början inte alls ska ha varit med i projektet, till skillnad från vad Ekho uppgett i ansökan, hur ser du på det?
– Jag kommenterar inte det i dagsläget, utan nu har vi fått in nya uppgifter som vi måste värdera, säger Fredrik Wikström.

Statens våldsmonopol måste upprättas igen

Ledare Vad önskar vi att bygga, ett hårt eller ett mjukt samhälle? Svaret är självklart: hellre ett mjukt... lördag 8/8 00:00

Vikten av ordningar kring det profetiska

Ledare Med anledning av SVT:s Uppdrag gransknings serie om Knutby har en intensiv debatt förts om vilka... torsdag 6/8 00:00

Så blir kräftfisket i Vättern

Fiske. Totalt beräknas 115 ton kräftor fiskas i Vättern av yrkesfiskare, enligt den årliga prognosen. – Så... måndag 10/8 07:00

Sol-Britt och Bengt Sundberg

Diamantbröllop. Den 6 augusti 1960 lovade Sol-Britt och Bengt Sundberg att älska varandra i nöd och lust. 60 år...