Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Foto: Henrik Montgomery/Scanpix/TT

Unga muslimer ska betala tillbaka bidrag

Organisationen Sveriges unga muslimer ska betala tillbaka närmare 1,4 miljoner kronor i tidigare utbetalda statsbidrag, konstaterar kammarrätten i en ny dom. Däremot går det inte att avslå organisationens ansökan för 2017, enligt domen.

Nyheter · Publicerad 06:00, 3 nov 2019

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har två gånger nekat Sverigesunga muslimer (Sum) statsbidrag för 2017. Orsaken var att MUCF inte anser att Sum uppfyller demokratikraven. Myndigheten har även krävt tillbaka tidigare utbetalda statsbidrag.

Avslagen överklagades till förvaltningsrätten som gått på organisationens linje vid båda tillfällena. En dom kom i november 2017 och en dom i början av 2019. Den senaste domen i förvaltningsrätten överklagades av MUCF.

Nu anser kammarrätten att MUCF:s utredning visar att Sveriges unga muslimer och dess medlemsföreningar bjudit in flera olämpliga föreläsare. ”Det har också funnits företrädare för organisationen som har uttalat sig i strid med demokratins idéer”, skriver kammarrätten i ett pressmeddelande.

Kammarrätten anser inte heller att de åtgärder som Sum har vidtagit för att åtgärda bristerna har varit tillräckliga. Därför slår rätten fast att organisationen ska återbetala tidigare utbetalda statsbidrag. Det rör sig om närmare 1,4 miljoner kronor som betalades ut för 2016.

Däremot går det inte att avslå Sums ansökan för 2017 på grund av förvaltningsrättens första dom i ärendet.

– Förvaltningsrättens dom överklagades aldrig, så den vann laga kraft vad gäller ansökan för 2017, säger kammarrättsrådet Daniel Sjölund.

Lotta Persson, chefsjurist vid MUCF, kan inte säga om domen betyder att Sum nu kommer att få bidrag för 2017.

– Vi behöver analysera domen för att se hur vi ska hantera den här situationen. Det behöver inte innebära att Sum får statsbidraget utbetalt, säger hon.

TT har sökt Sveriges unga muslimer för en kommentar.

MUCF

MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, har bland annat i uppdrag att bevilja bidrag till barn- och ungdomsorganisationer.

För att få bidrag måste organisationerna vara demokratiskt uppbyggda, följa demokratins idéer och leva upp till de villkor som finns i bidragets förordning.

För 2018 delades omkring 212 miljoner kronor ut i bidrag till 112 barn- och ungdomsorganisationer.

Källa: MUCF

Nu är det dags för Guds rike att kontra med full kraft.

Ledarkrönika I slutet av februari, blev jag, min son och en god vän inbjudna av en annan god vän till Göteborg.... torsdag 4/6 00:20

Lösningen på kravallerna finns hos personen Jesus

Ledare Det gick bara några dagar efter att USA försiktigt började öppna igen efter corona­pandemins... torsdag 4/6 00:00

De livlösa lemmarna var yttre tecken på en inre, djupare brustenhet.

Inför söndag Apg 4:5–12 Etthundratjugo längtande människor samlades för att be om helig Ande. Det var en osäker... torsdag 4/6 00:20