Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Undersökning: Här ber man minst i Sverige

De flesta svenskarna tycks aldrig be till Gud, enligt SOM-institutets senaste opinionsundersökning, men samtidigt syns regionala skillnader. Högsta andelen som uppgav att de aldrig bett till Gud senaste året hade Norrbottens och Västmanlands län. Flest bedjare verkar det finnas i mellersta Götaland.

Nyheter · Publicerad 16:23, 6 okt 2020

”Ingen gång” var det svar som majoriteten av svenskarna, ungefär två tredjedelar av de svarande, uppgav på frågan om hur ofta de hade bett till Gud de senaste tolv månaderna. Detta framgår av SOM-universitetets opinionsundersökning från år 2019. Enligt Myndigheten för stöd till trossamfunds rapport ”Ett mångreligiöst Sverige i förändring” , som utgår från SOM-institutets undersökningar, har den här andelen ”icke-bedjande” också ökat något sedan 2010, med fem procentenheter.

Sett till länen ser det dock olika ut – de som uppgav att de hade bett till Gud åtminstone en gång det senaste året var över 40 procent i fyra av mellersta Götalands län, nämligen i Kronobergs län (43%), Jönköpings län och Gotlands län (båda 42%), samt Hallands län (41%).

Den lägsta andelen som sade att de hade bett till Gud det senaste året stod att finna i Västmanlands och Norrlands län, där andelen hamnade på 29 procent, följt av Västerbottens län med 31 procent.

Sett till religiösa samfund är det mycket stora skillnader i hur stor andel som ber. Minst bedjande är enligt 2019 års undersökning Svenska kyrkans medlemmar, där drygt 60 procent uppgav att de inte har bett till Gud alls under det senaste året, och endast cirka 15 procent uppgav att de gjorde det minst någon gång i veckan. Bland de frikyrkliga uppgav däremot nära 80 procent att de bad minst någon i veckan, medan knappt tio procent uppgav att de inte hade bett alls till Gud det senaste året.

I SOM-institutet egen rapport, ”Svenska religionstrender”, ges också historisk statistik för Sverige som helhet sedan 1988, gällande hur stor andel som svarat att de bett till Gud minst en gång i månaden. I det fallet syns dels en stor minskning bland kvinnor, dels en stor minskning bland dem som var äldre än 50 år.

Andelen kvinnor som 2019 uppgav att de hade bett till Gud minst en gång i månaden var 24 procent, jämfört med 34 procent 1988, alltså en minskning med tio procentenheter. Minskningen för männen under den här perioden var endast tre procentenheter (15 procent jämfört med 18 procent).

Den mest dramatiska förändringen vad gäller andelen ”månadsbedjare” syns dock inom en viss åldersgrupp, nämligen de som var 65–85 år. Medan det 1988 var 51 procent i den här gruppen som uppgav att de hade bett till Gud minst en gång i månaden, så hade andelen i senaste mätningen, 2019, sjunkit med mer än hälften, till 23 procent.

Så många uppgav att de bett till Gud de senaste 12 månaderna

Norbottens län: 29%

Västmanlands län: 29%

Västerbottens län: 31%

Dalarnas län: 32%

Värmlands län: 32%

Uppsala län: 32%

Örebro län: 32%

Kalmar län: 33%

Skåne län: 33%

Stockholms län: 33%

Östergötlands län: 34%

Västernorrlands län: 35%

Södermanlands län: 35%

Gävleborgs län: 36%

Västra Götalands län: 36%

Jämtlands län: 37%

Blekinge län: 38 %

Hallands län: 41%

Gotlands län: 42%

Jönköpings län: 42%

Kronobergs län: 43%

Sex tänkvärda citat

Jag gillar att samla och skriva ner minnesvärda citat och tankar som någon predikat eller sagt. Jag... onsdag 31/5 00:00

Nya dykningar vid Estonia ska ge kunskap om bildäcket

Estonia. I mitten av juli planeras för nya dykningar vid Estonias vrak. Målet är att filma på bildäck och... tisdag 30/5 20:00

När den egentlige angriparen går fri

Israelkrönika Så hände det igen. En stor sak, men det är rätt säkert att få skandinaver eller européer har hört... onsdag 31/5 00:00