Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

Sverige ger stora belopp till flyktingorganet UNRWA. Att barn i UNRWA-skolor har läroböcker där det står att man lovar att ”utrota resten av främlingarna” vill varken UD eller Sida kommentera. Foto: Nasser Nasser/AP/TT

UD och Sida är tysta om judehat i FN-stödda skolor

UD och Sida vill inte kommentera att tioåriga elever i UNRWA-skolor får avge löften om att ”offra mitt blod”, ”avlägsna inkräktaren” och ”utrota främlingarna”. – Utrikesdepartementet och Sida granskar löpande UNRWA:s verksamhet, menar Gunnar Vrang på UD:s presstjänst.

Nyheter · Publicerad 15:12, 26 nov 2019

Den rapport som tankesmedjan Perspektiv på Israel släppte i slutet av oktober och som mycket konkret visar att skolböcker vid FN-organet UNRWA:s skolor underblåser antisemitism och använder en våldsbejakande retorik, har under två veckor cirkulerat mellan biståndsorganet Sida och Utrikesdepartementet (UD).

Bakgrunden är att Världen idag har bett Sidas generaldirektör, Carin Jämtin, kommentera rapporten som exempelvis beskriver hur läroboken Vårt vackra språk för årskurs 3 instruerar tioåriga palestinska skolelever att läsa: ”Jag lovar att jag ska offra mitt blod för att vattna de generösas land. Och ska avlägsna inkräktaren från mitt land. Och ska utrota resten av främlingarna.”

Gerenaldirektör Carin Jämtin vill inte kommentera de konkreta exempel på antisemitism som Världen idag bett en kommenter om. Sidas pressekreterare Fredrik Sperling informerade i mitten av förra veckan – utan att kommentera rapportens innehåll – att han lämnat över rapporten till UD.

Inte heller UD vill kommentera exemplen, utan betonar i stället i allmänna ordalag regeringens åtgärder mot antisemitismen.

– Utrikesdepartementet och Sida granskar löpande UNRWA:s verksamhet, menar Gunnar Vrang på UD:s presstjänst, och hänvisar till de gemensamma utvärderingar som görs samt genom ”tät dialog med UNRWA”.

– Regeringens bedömning är att UNRWA gör vad som är möjligt för att säkerställa att undervisning och skolmaterial reflekterar FN:s grundläggande värderingar.

Regeringens bedömning är att UNRWA gör vad som är möjligt för att säkerställa att undervisning och skolmaterial reflekterar FN:s grundläggande värderingar.

Räcker det inte att bara vara en god människa?

Mot väggen Varför måste man tro på Gud – räcker det inte bara med att vara en god människa? /Sandra