Nyheter

Tvååringar ska ”tvångs-inskrivas” i förskolan

Att även barn till föräldrar som själva ordnat annan pedagogisk omsorg ska skrivas in i förskolan upprör.
Att även barn till föräldrar som själva ordnat annan pedagogisk omsorg ska skrivas in i förskolan upprör.

Medan världen är upptagen med pandemi och krig håller flera tunga beslut på att fattas i svensk familje- och sexualpolitik. Regeringen vill nu att alla barn från det år de fyller tre ska skrivas in i förskoleverksamhet, även om föräldrarna har löst annan barnomsorg. Samtidigt visar ny forskning att vissa barn riskerar att fara illa i förskolan.

Publicerad Uppdaterad

Fler förslag

Det är inte bara när det gäller förskolan som Socialdemokraterna har flyttat fram sina positioner.

• Regeringen föreslog nyligen att man ska låsa även föräldradagar på grundnivå i föräldraförsäkringen till ena föräldern. Syftet är enligt S att motverka segregation. Konsekvensen kan bli att fler barn får mindre tid med familjen i hemmet.

• S-regeringen föreslår att barn redan från tolv år ska ha rätt att byta juridiskt kön. För att göra kirurgiska ingrepp i könsorganen föreslås 18 år vara gräns.

• Regeringen vill se en ny föräldraskapspresumtion i internationella situationer. Det innebär att en homosexuell kvinna, som är eller har varit gift med mamman till ett barn, på vissa villkor automatiskt ska anses vara barnets förälder i Sverige.

I en proposition från rege­ringen vill man att barn som ”inte sedan tidigare deltar i förskolans verksamhet” genom så kallad direktinskrivning ska ”erbjudas allmän förskola” från och med det kalenderår då barnet fyller tre.

Samma procedur ska gälla barn som deltar i pedagogisk omsorg, alltså även där familjerna gjort ett aktivt val att ordna barnomsorg på annat sätt än genom förskola.

Debattören Madeleine Lidman som driver Hemmaföräldrars nätverk menar att det handlar om en slags tvångsinskrivning.

”I ett första läge ska föräldrar kunna skriva ut sina barn igen, men risken är att många missar den detaljen”, skriver Lidman som anser att förslaget, som sägs syfta till att barn till nyanlända ska få bättre kunskaper i svenska, är djupt problematisk.

”Det finns flera saker att anmärka på den här storskaliga lösningen med ett tvång för alla tvååringar”, skriver hon.

En sådan sak är den bristande kvaliteten och de stora barngrupperna på många förskolor. En annan är bristen på forskningsunderlag.

”Vi har inte forskat om förskolans effekt på barn i Sverige under de senaste 40 åren, det enda vi vet är att i samma takt som allt fler barn gått i förskola har skolresultaten sjunkit (OECD Pisa) – även sedan man justerat för socio­ekonomiska faktorer och invand­rar­bakgrund. Även den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar har ökat under samma period”.

Lidman hänvisar till ny internationell forskning som redovisas i The Economist. Den amerikanska studien visar på risken för ökade beteendeproblem samt små eller inga effekter alls av att erbjuda förskola och olika riktade program till barn i socialt utsatta områden innan skolstart.

Förutom direktinskrivningen vill regeringen också, som Världen idag tidigare rapporterat, att det ska bli tvingande för alla kommuner att bedriva uppsökande verksamhet i form av brev, telefonsamtal och dörrknackning, gentemot de familjer som valt att inte sätta sina barn tidigt på förskolan.

S-regeringen vill att ansvaret för barns förskolegång ska flyttas från föräldrarna till kommunerna.

Powered by Labrador CMS