Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Två kyrkor blev en i Habo

I helgen gick EFK-församlingarna Smyrna och Salem i Habo ihop och bildade en ny, sammanslagen församling. – Vi har ett gemensamt uppdrag att nå ut med evangeliet och betjäna människorna i Habo. Gud har enat oss att stå tillsammans i det, säger pastor Johan Nilsson.

Nyheter · Publicerad 17:00, 26 feb 2019

Johan Nilsson har fram tills nu varit föreståndare för Smyrnakyrkan i Habo och är nu föreståndare för den nybildade församlingen, som ännu inte har fått något namn.

Han förklarar att samgåendet inte handlar om att man haft för få medlemmar eller att ekonomin inte har gått ihop.

– Det här har hela tiden varit ett visionsdrivet arbete, med fokus på att nå ut med evangeliet. Vi vill vara en kyrka mitt i byn, som kan möta behoven i samhället, säger han.

I lördags klubbades sammanslagningen vid ett gemensamt årsmöte, som avslutades med en fest, och på söndagen firades den första gudstjänsten som ny församling.

– Vi var över 200 personer på festen och känslan är inte att det är vi och de, bara vi. Jag hör hela tiden att man känner det som om vi varit en enda församling länge, säger Johan Nilsson.

Sedan oktober förra året har alla gudstjänster firats ihop och det har lett till fler mötesdeltagare än tidigare.

– I Smyrna har vi stått i en församlingsförnyelse under några år och arbetat med en vision om hur vi vill vara kyrka. Salemkyrkan läste vår vision och upplevde att den stämde överens med vad Gud hade talat till dem också. Därför började vi samtala och be över hur vi kunde göra detta ihop.

Johan Nilsson är fascinerad över att allt har kunnat gå så smärtfritt och med en så stark enhet. Över 90 procent av medlemmarna röstade för en sammanslagning.

– De små olikheter som finns mellan oss skapar ingen krock, bara en helhet där vi kan stärka varandra, säger han.

Gudstjänsterna på söndag förmiddag kommer att hållas i Salemkyrkan, medan mindre gudstjänster hålls i Smyrna, som renoverats under hösten. Där bedrivs även ett integrationsprojekt och man har ett café, som bland annat ska användas för en satsning på vittnesbördskvällar under våren.

– Vi kommer att intervjua några personer, som får berätta utifrån olika aspekter. Då är det meningen att medlemmar ska kunna bjuda med sig människor, säger Johan Nilsson.

Församlingsledningen för nu samtal med medlemmarna om vad de brinner för. Tanken är att bygga upp team utifrån drömmar och idéer som finns i församlingen.

– Vi vill göra det möjligt för människor att hitta sin plats och göra det som ligger på deras hjärtan. Vi har också bett mycket för det vi önskar få se under året som ligger framför.

Politiska experiment – förödande för familjer

Ledare Vi vet att även om det finns en stabilitet och självläkningsprocess inbyggd i det ekologiska systemet så kan balansen rubbas. Ingreppen kan bli så...

Hot mot biografer inför abortfilm

Minst två biografer i Kanada har utsatts för hot i samband med planerade visningar av filmen Unplanned, om pro life-aktivisten Abby Johnsons liv....