Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

TV4 vägrar svara på frågor om hederskultur i frikyrkor

Trots förfrågningar och påstötningar i flera veckors tid vill TV4 inte ge en kommentar till det uppmärksammade påståendet från programledaren Jenny Strömstedt i Nyhetsmorgon om hederskultur i frikyrkor. Experten Per Brinkemo slår fast att Strömstedt har fel.

Nyheter · Publicerad 17:25, 23 apr 2021

Det var för några veckor sedan när man i Nyhetsmorgon intervjuade författaren Elaf Ali om den bok hon skrivit om hedersförtryck som uttalandet gjordes:

– Sedan ska vi säga att det finns ju den här typen av normer inom delar av frikyrkan och så vidare, sade programledaren Jenny Strömstedt.

Som Världen idag tidigare berättat var det många som reagerade starkt och menade att utspelet innebar ett relativiserande av hederskulturen och belägg för påståendet efterfrågades.

Vi har under flera veckors tid och vid ett antal tillfällen varit i kontakt med TV4 genom pressansvariga för att få en kommentar till hur man ser på kritiken och ett svar från Jenny Strömstedt om hon står fast vid sitt uttalande, men svar har uteblivit.

En som sågar jämförelsen med frikyrkan är Per Brinkemo, författare som länge studerat klansamhällen.

”Konservativa normer är inte hederskultur. De är blott konservativa normer. Ett socialt tryck inom kyrkor om att efterleva dem finns så klart, precis som det uppstår tryck om konformism i alla sociala sammanhang. Men det är inte hederskultur”, slår han fast i en krönika i nättidningen Bulletin.

Brinkemo är själv uppväxt inom frikyrkan och säger att det absolut kan finnas en strikt sexualmoral ”men inga arrangerade- eller tvångsäktenskap” eller ”hot om våld eller mord”. 

Han menar att hederskulturen måste förstås djupare än som bara ett uttryck för en viss åsikt. Frikyrkan har exempelvis inget eget juridiskt system eller en machokultur där männen i kyrkan ska stå upp för familjens heder.

Om man förstår vad hederskultur faktiskt är ”skulle man aldrig komma på tanken att säga att vare sig Sverige som helhet eller ens frikyrkan har någon hederskultur”, skriver han.

Konservativa normer är inte hederskultur. De är blott konservativa normer.

Tystnad när islamism togs upp i brittisk tv

Storbritannien. När den kände ateisten Richard Dawkins i en intervju får frågor om islamism blir han plötsligt... fredag 31/3 07:00

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Varför kristen och evolutionist?

Teistisk evolution (del 7/7). Evolutionshypotesen har ett massivt stöd i dagens kultur, i den akademiska världen, skolan och i... fredag 31/3 00:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00