Sjukvård

Tusentals svenskar med ångest får läkemedel med risk för beroende

Lugnande läkemedel inom gruppen bensodiazepiner ges till tusentals svenskar med ångest.

Patienter med depression och ångest får behandlingar som går emot rekommendationerna. Det visar en ny utvärdering från Socialstyrelsen, som konstaterar att onödig och skadlig vård behöver fasas ut.

Publicerad

Om undersökningen

Socialstyrelsen har för första gången undersökt om hälso- och sjukvården låter bli eller håller på att fasa ut vårdåtgärder som i riktlinjerna fått den absolut lägsta prioriteringen ”icke-göra”.

Det handlar om åtgärder som det varken finns vetenskapligt stöd för, som inte gör någon nytta för patienten eller som kan vara direkt skadliga och dessutom är förknippade med höga kostnader.

Källa: Socialstyrelsen

Behandlingar som saknar vetenskaplig grund, inte gör nytta eller som till och med kan vara skadliga för patienterna används fortfarande inom hälso- och sjukvården – och behöver fasas ut. Det konstaterar Socialstyrelsen i en ny utvärdering av hur rekommendationerna i de nationella riktlinjerna följs.

Ett av de områden som undersökts är vård vid depression och ångestsyndrom. Där visar det sig att behandling med lugnande läkemedel inom gruppen bensodiazepiner – som innebär mycket stor risk för beroende – fortfarande ges av en tredjedel av vårdgivarna.

”Drygt 4 000 patienter med ångestsyndrom behandlades 2021 med bensodiazepiner, vilket visar vikten av att fortsätta arbetet med att fasa ut behandlingen”, säger Christina Broman, projektledare för utvärderingen i ett pressmeddelande.

Powered by Labrador CMS