Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.
Hebreerbrevet 10:36

Världen idag

Trots debatten: RFSL vill göra sexköp lagligt

Polisens gripande av sexköpare under ”Insats torsk” har gett ny aktualitet till den svenska sexköpslagen, som kriminaliserar sexköp men inte prostitution.

Samtidigt anser organisationer som RFSL att sexköp bör avkriminaliseras när det sker mellan ”vuxna som har en överenskommelse”, något som enligt hjälporganisationen Talita skulle leda till ökad människohandel och att fler kvinnor hamnade i sexindustrin.

Nyheter · Publicerad 10:09, 28 maj 2020

Polisens insats mot sexköp i Stockholm, ”Insats torsk”, har lett till gripandet av 28 sexköpare, däribland företagaren och tv-profilen Paolo Roberto. Det finns misstankar om grovt koppleri och människohandel i fallet, där kvinnor från Europas fattigaste länder har utnyttjats.

Gripandena har bland annat möjliggjorts genom den svenska sexköpslagen, som förbjuder köp av sexuella tjänster, men inte försäljning av sex. När lagen infördes 1999 var Sverige först i världen med denna modell, som enligt regeringens hemsida tagits efter av länder som Island, Norge, Nordirland, Kanada, Frankrike, Irland och Israel.

Världen idag har talat med Josephine Appelqvist på Talita, en kristen organisation som hjälper kvinnor ut ur prostitution och människohandel. Hon hänvisar bland annat till en utvärdering av lagen som regeringen lät göra 2010.

– Sexköpslagen gör enormt stor nytta. Prostitutionen har minskat och polisen har genom lagen fått ett av sina allra bästa redskap för att komma åt hallickar och människohandlare som de kan lagföra. När de spanar på torskar hittar de även utsatta kvinnor, som de kan slussa till hjälp och stöd, säger Appelqvist.

Att avkriminalisera sexköp skulle enligt Josephine Appelqvist innebära att efterfrågan på sexuella tjänster ökade.

– Fler skulle köpa sex och fler kvinnor skulle hamna i sexindustrin. Det är bara att titta på hur det sett ut i Tyskland de senaste åren. Tyskland kallas för Europas bordell. Efterfrågan är så stor att allt fler kvinnor måste ”importeras” från fattiga länder som Rumänien, Nigeria, Bulgarien, Moldavien och så vidare.

Vilka andra konsekvenser skulle en avkriminalisering kunna få?

– Människohandeln skulle öka och med den även annan kriminalitet, som droghandel och våldsbrott.

RFSL skriver på sin hemsida att sexköpslagen leder till en mer dold verksamhet, ett högre riskbeteende och att kvinnorna inte vågar söka vård av rädsla för polisen. Men Josephine Appelqvist på Talita har helt andra erfarenheter av sitt arbete bland prostituerade.

– Det skulle inte förvåna mig om Talita träffar fler personer i prostitution årligen än RFSL gjort under alla de år de existerat. Kvinnorna vi möter är inte rädda för polis och andra myndigheter på grund av den svenska sexköpslagen. Tvärtom talar alla gott om vår lagstiftning, som de tycker står på de utsattas sida. Kvinnan är inte kriminaliserad, så hon känner en stor frihet att prata med polis och andra myndigheter.

– Däremot kan en del utländska kvinnor vara rädda för myndigheter på grund av att de har enormt dåliga erfarenheter från sina hemländer, tillägger hon.

Många har även blivit lurade av människohandlare att de kommer hamna i fängelse om de pratar med polisen här, men när de får veta hur vår lagstiftning egentligen ser ut slappnar de av och öppnar sig för myndigheterna, förklarar Appelqvist.

Inte heller de svenska kvinnor Talita möter visar någon rädsla för myndigheter eller för att söka vård. Problemet är, enligt Appelqvist, snarare att det knappast finns någon vård att söka. Här behöver Sverige, och organisationer som RFSL, göra mer, menar hon.

– Prostitutionen är inte heller så dold som många tror. Om sexköparna kan hitta kvinnorna så kan polisen. Det är inga problem alls.

Världen idag har varit i kontakt med RFSL för att få svar på hur de motiverar sin ståndpunkt om avkriminalisering av sexköp, med tanke på de positiva effekter lagen har haft.

RFSL:s kommunikationsteam svarar via mejl att man i tjugo år har lyft behovet av socialt stöd och samhällsinsatser ”för den utsatta och ofta osynliggjorda gruppen hbtqi-personer som har sex mot ersättning”.

”Lika länge har vi varit kritiska till sexköpslagen på grund av vår analys av hur den drabbar gruppen. Vi är väl medvetna om att andra gör andra analyser kring bästa sättet att arbeta för vår målgrupp och respekterar det, och vi följer debatt och kunskapsutveckling. Vi kampanjar inte mot sexköpslagen utan arbetar med våra prioriterade frågor om trans- och intersexpersoners rättigheter, asylsökandes rättigheter, äldre hbtqi-personers rättigheter och regnbågsfamiljers rättigheter. Vi står fortsatt bakom det som står på vår hemsida om sex mot ersättning”, skriver förbundet.

hemsidan står det bland annat ”RFSL menar att den paragraf i brottsbalken som förbjuder köp av sexuella tjänster, sexköpslagen, bör reformeras så att vuxna som under gemensam överenskommelse har sex mot ersättning, inte längre är kriminaliserade”.

Även Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, uttrycker viss kritik mot sexköpslagen.

”RFSU förstår intentionerna bakom dagens lagstiftning men det är långt ifrån självklart att lagstiftningen haft avsedd effekt, till exempel är den empiriska grunden svag för påståendet att omfattningen av sexköp har minskat som ett resultat av lagändringen”, skriver de i en text från 2015.

De förespråkar vidare en gradindelning i lagstiftningen när det gäller sexköp.

RFSU har avböjt att svara på Världen idags frågor.

Världen idag har även varit i kontakt med polisen, som avböjer att kommentera hur en avkriminalisering av sexköp skulle påverka deras arbete.

”Det är en fråga för politiken”, svarar Jonas Beltrame-Linné, pressekreterare vid nationellt mediecenter via mejl.

Niklas Piensohos bibelstudier väcker sorg hos medlemmar i Filadelfia

Bibelstudierna ”Brännande frågor”, där Niklas Piensoho ifrågasatt den klassiska kristna synen på... torsdag 30/3 10:12

Har S nog med idékraft för en förnyad samhällsanalys?

Ledare Ett land behöver inte bara en bra regering, det behöver också en bra opposition. Av flera skäl.... torsdag 30/3 00:10

Torsdagstidningar försenade på grund av trafikkaos

Distribution. Utdelningen av Världen idags tryckta torsdagstidningar kommer dessvärre att bli försenad till... torsdag 30/3 08:30

Av honom, genom honom och till honom är allting

Inför söndag Många av oss har fått frågan: ”Om Jesus hade kommit i dag, utifrån hur allt är i dag, skulle han... torsdag 30/3 00:00