Du älskar sanning i hjärtat, lär mig då vishet i mitt innersta.
Psaltaren 51:8

Världen idag

Tretusenårig inskription rimmar med Bibeln

En inskription på keramikskärvor, som hittats i en arkeologisk utgrävning i Judeen, talar enligt ansvariga forskare för Bibelns historicitet. Fyndet har daterats till den bibliska Domartiden, samtidigt som bokstäverna tros forma det bibliska domarnamnet ”Jerubbaal”.

Nyheter · Publicerad 22:17, 13 jul 2021

De tre skärvorna som inskriptionen finns på hittades i en arkeologisk utgrävning i närheten av staden Lachisch i Judeen, ungefär sju mil sydväst om Jerusalem, och ska ha varit delar av en cirka en liter stor kanna.

Tidningen Times of Israel beskriver den fem bokstäver långa inskriptionen, som daterats till cirka år 1100 före Kristus, som ”extremt ovanlig” och konstaterar dessutom att den skulle kunna vara en felande länk i utvecklingen av kananitisk skrift.

Den första bokstaven syns visserligen inte i sin helhet, men enligt professorn Christopher Rollston från George Washington university, som varit arkeologisk skrifttolkare, så är ändå det bibliska namnet Yeruba’al, på svenska Jerubbaal, den mest logiska och rimliga läsningen av inskriptionen.

– Jag ser det som ganska definitivt. Den här skriften är välkänd och väl bestyrkt, så vi kan läsa den med precision, säger han.

Namnet Jerubbaal återfinns i Domarbokens sjätte kapitel, som återger hur den israeliske domaren Gideon blev kallad för Jerubbaal efter att ha rivit ner ett altare ägnat åt den hedniske guden Baal.

De utgrävningsansvariga israeliska arkeologerna Yosef Garfinkel och Saar Ganor, konstaterar enligt tidningen Jerusalem Post att de visserligen inte kan säga om inskriptionen har med just den bibliske Jerubbaal att göra. Eftersom inskriptionen av namnet är den första som har hittats från tidsperioden i fråga, konstaterar de dock att fyndet oavsett visar att namnet faktiskt användes på den bibliska domartiden, vilket de i sig menar talar för Bibelns historicitet.

– Det faktum att identiska namn nämns i Bibeln och också hittas i inskriptioner som återfunnits i arkeologiska utgrävningar visar att minnen bevarades och fördes vidare genom generationerna, säger Garfinkel och Ganor.

Arkeologernas vetenskapliga artikel om fyndet finns att läsa gratis på den digitala tidskriften Jerusalem Journal of Archeologys sajt.

Trovärdiga löften avgörande för långsiktigt förtroende i politiken

Ledare SCB:s stora partisympatiundersökning kom i veckan och visar på tapp för Sverigedemokraterna och... lördag 3/12 00:10

Trösterika Jesaja 41:10 är årets mest delade bibelvers i världen

Bibeln. Jesajas ord om Guds beskydd och tröst är den mest delade bibelversen under 2022. Det uppger... lördag 3/12 20:00

Svaren på de verkligt stora frågorna finns inte i naturvetenskapen

Ledare Sommaren 2021 dog Steven Weinberg, en av vår tids ledande naturvetare. Han var professor i fysik... fredag 2/12 00:10